آمپرمترمولتی رنج مدل A48*96 میکرومکس کد محصول : 318

آمپرمترمولتی رنج مدل A48*96 میکرومکس کد محصول : 318

آمپرمتر : آمپرمتر یا آمپرسنج وسیله ایست جهت اندازه گیری جریان عبوری از یک مدار و به اصطلاح شدت جریان نام دارد که در مدارات الکترونیکی و الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . آمپرمتر از نظر کاربرد و ظاهر به انواع آمپرمتر تابلویی دیجیتال، آمپرمتر تابلویی آنالوگ ، آمپرمتر دیجیتال رومیزی ، آمپرمتر انبری ، آمپرمتر دیجیتال ساده و ... دسته بندی می شود میزان انحراف عقربه آمپرمتر و ت ...

موجودی : موجود در انبار

دسته ها :

برچسب محصول :


آمپرمتر :

آمپرمتر یا آمپرسنج وسیله ایست جهت اندازه گیری جریان عبوری از یک مدار و به اصطلاح شدت جریان نام دارد که در مدارات الکترونیکی و الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . آمپرمتر از نظر کاربرد و ظاهر به انواع آمپرمتر تابلویی دیجیتال، آمپرمتر تابلویی آنالوگ ، آمپرمتر دیجیتال رومیزی ، آمپرمتر انبری ، آمپرمتر دیجیتال ساده و ... دسته بندی می شود

میزان انحراف عقربه آمپرمتر و تعداد الکترون هایی که از دستگاه عبورمی کنند نسبت مستقیم دارند و نشان می دهد که چه مقدار بار الکترونیکی در ثانیه از آن عبور می کند.

 

برای قرار دادن آمپر متر در مدار متوالی به ترتیب زیر عمل کنید :

1-نیروی خارجی را که به مدار وارد می شود قطع کنید

2-آن قسمت از مدار را که آمپرمتر در آن قرار دارد بازکنید یا ببرید.

3-انتهای مثبت آمپرمتر را به سیمی که به قطب مثبت پیل می رود وصل کنید.

4-انتهای منفی آمپرمتر را به سیمی که به قطب منفی پیل می رود وصل کنید.

مراحل 3و4 را دقت در پلاریته می نامند و این امر مهم است زیرا دستگاه اندازه گیری آمپر متر شدت جریان را در یک جهت نشان می دهد.

اگر دستگاه اندازه گیری را بطور عکس در مدار قرار دهیم چون جریان در جهت عکس از آن می گذرد و انحراف عقربه بوجود می آید.

که باعث شکسته شدن یا خم شدن آن می گرد

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00