انکودر مدلE69-C68B 105487 Omron

انکودر مدلE69-C68B 105487 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگاه الکترومکانیک است که موقعیت زاویه ای یاحرکت یک شفت یا محور را به سیگنال آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می نماید . انکودرها از لحاظ ساختمانی به انواع ذیل تقسیم می شوند : انکودرچرخشی یا انکودردورانی :   وسیله ای است الکترومکانیکی که موقعیت یا حرکت زاویه ای یک شفت یا یک محور را به یک کد آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می کند انکودر دورانی معمولا از یک یا دو جفت ال ا ...

موجودی : موجود در انبار

برچسب محصول :


انکودر چیست ؟

انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگاه الکترومکانیک است که موقعیت زاویه ای یاحرکت یک شفت یا محور را به سیگنال آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می نماید .

انکودرها از لحاظ ساختمانی به انواع ذیل تقسیم می شوند :

انکودرچرخشی یا انکودردورانی :   وسیله ای است الکترومکانیکی که موقعیت یا حرکت زاویه ای یک شفت یا یک محور را به یک کد آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می کند انکودر دورانی معمولا از یک یا دو جفت ال ای دی فرستنده و گیرنده و یک دیسک مدرج استفاده می کند .

انکودر خطی: دارای انواع نوری و مقاومتی و مغناطیسی بوده و برای اندازه گیری خطی استفاده می شوند نوع نوری دارای خروجی دیجیتال و نوع مغناطیسی و مقاومتی دارای خروجی آنالوگ می باشند .

روتاری انکودر در بسیاری از برنامه های کاربردی استفاده می شود که نیازمند چرخش نامحدود چرخ محرک دقیق از جمله کنترل صنعتی ، رباتیک ، لنزهای عکاسی خاص دستگاههای ورودی کامپیوتر می شود.انکودرها از نظر نوع نظرخروجی سیگنال به دودسته تقسیم می شوند .

الف:مطلق

ب:افزایشی

انکودرها معمولا در سیستم های اتوماسیون و کنترلی در قسمتی نصب می شوند که بتوانند از خروجی فیدبک را برای کنترلر ارسال کنند و پارامترهای زیر را مشخص کنند .

1-اندازه گیری سرعت

2-اندازه گیری و کنترل موقعیت

3-جهت چرخش شفت

مشخصات کلی :

●  منبع تغذیه12-24VDC خروجی محرک (تنظیم)

● مناسب برای اندازه گیری زاویه، موقعیت، بازگشت، سرعت، شتاب و مسافت

● منبع تغذیه: 5VDC، 12-24VDC 5 ±٪

از کاربردهای روتاری انکودر کنترل موقعیت خودکار دستگاههای انتقال است.

 

 

Incremental Rotary Encoder OD 50 dia. (thin)
E6C2-C/E6C3-C
Tough & Easy
•Drip-proof, oil-proof construction meets IP64F stan- dards
•Shaft withstanding heavy loads, 80 N radially, 50 N
thrust (axially)
•Protective Circuit Output Shorting
•Space-saving, A-slant cable protrusion for easy in- stallation
•Shock resistance strengthened by metal disk. E6C2-C: 600P/R max.
E6C3-C#H: 500P/R max.
Ordering Information
Sensors
Power supply
voltage Output form Resolution (pulse/rotation)Model
10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600
Stan- dard
5 to 24 VDCNPN open collector output
12 to 24VDC PNP open collector output
720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
100, 200, 360, 500, 600
1,000, 2,000
E6C2-CWZ6C
E6C2-CWZ5B
models
10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600
5 to 12 VDCNPN voltage output720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000E6C2-CWZ3E
10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600
8 dia. tough model
5 VDC Line driver output
12 to 24VDC Complimentary output
5 to 12 VDCNPN voltage output
5 to 12 VDCLine driver output
720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
100, 200
300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500,
1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600
100, 200
300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500,
1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600
100, 200
300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500,
1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600
E6C2-CWZ1X
E6C3-CWZ5GH E6C3-CWZ3EH
E6C3-CWZ3XH
Note: For order placement add the resolution (pulses per revolution) between the part number. For example, E6C2-CWZ6C 100P/R.
Accessories (Order Separately)
Item Model Applicable Rotary EncodersRemarks
E69-C06BE6C2-CWZ# ---
E69-C68BE6C3-CWZ#/#H Diameter of ends: 6 to 8 dia.
Coupling
E69-C06ME6C2-CWZ# Metal construction
E69-C08BE6C3-CWZ#H
E69-FCA
Flanges
E69-FCA02
E69-FCA03
E69-FCA04
E6C2-CWZ#
E6C3-CWZ#H
---
Mounting BracketE69-2 ---Provided with the E69-FCA02 and E69-FCA04
Flange.
E6C3-C/E6C2-C
E-7

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00