کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  NT06H13P2AF ، فنی کد فنی    NT06H13P2AF نام اختصاری    NT06H13PML2EHH تعداد پل    سه پل تعداد کنتاکتهای کمکی    چهار عدد کنتاکت موقعیت -  یک عدد کنتاکت خطا نوع کلید    NT فیکس قدرت قطع    42KA واحد تریپ    Micrologic2A نوع اندازه گیری    آمپرمتر ...

موجودی : موجود در انبار


کلید هوایی NT06، 630 آمپر ، 

3 پل قدرت قطع 42kA ، 

میکرولوجیک 2 ، 

NT06H13P2AF ،
فنی
کد فنی    NT06H13P2AF
نام اختصاری    NT06H13PML2EHH
تعداد پل    سه پل
تعداد کنتاکتهای کمکی    چهار عدد کنتاکت موقعیت - 
یک عدد کنتاکت خطا
نوع کلید    NT فیکس
قدرت قطع    42KA
واحد تریپ    Micrologic2A
نوع اندازه گیری    آمپرمتر

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00