کنترلر رطوبت مدل FX3H دوتک

کنترلر رطوبت مدل FX3H دوتک

کنترلر رطوبت (HUMIDITY METER) یکی از ابزارهای اندازه گیری بخار آب در جو، در خاک و یا در فضاهای محدود است. کنترلر رطوبت معمولا بر روی اندازه گیری برخی از مقادیر دیگر مانند دما، فشار، جرم و یا یک تغییر مکانیکی یا الکتریکی در یک ماده به عنوانرطوبت جذب می شود. با کالیبراسیون و محاسبه، این مقادیر اندازه گیری می تواند منجر به اندازه گیری رطوبت شود. دستگاه های الکترونی ...

موجودی : موجود در انبار


کنترلر رطوبت (HUMIDITY METER)

یکی از ابزارهای اندازه گیری بخار آب در جو، در خاک و یا در فضاهای محدود است. کنترلر رطوبت معمولا بر روی اندازه گیری برخی از مقادیر دیگر مانند دما، فشار، جرم و یا یک تغییر مکانیکی یا الکتریکی در یک ماده به عنوانرطوبت جذب می شود. با کالیبراسیون و محاسبه، این مقادیر اندازه گیری می تواند منجر به اندازه گیری رطوبت شود. دستگاه های الکترونیکی مدرن از درجه ی تراکم (نقطه ی نقره) استفاده می کنند یا تغییرات در ظرفیت الکتریکی یا مقاومت در برابر تغییر رطوبت را اندازه گیری می کنند.

کنترلر رطوبت(رطوبت سنج)دوتک
خروجی رطوبت / رطوبت
بسته به هدف، کاربران می توانند بین رطوبت و خروجی رطوبت را انتخاب کنند.
هشدار بالا / پایین محدود
کالیبراسیون سنسور
کاربران می توانند یک سنسور را با تنظیم بین رطوبت حساس و واقعی، کالیبراسیون کنند.
تشخیص خطا سنسور
خطاهای سنسور را بطور خودکار تشخیص می دهد و بلافاصله هشدار می دهد. هنگامی که خطای سنسور اتفاق می افتد، کاربران می توانند خروجی را روشن یا خاموش تنظیم کنند.
حداقل زمان روشن / خاموش مدت زمان
صرف نظر از شرایط، در طول دوره تعیین شده توسط کاربر وضعیت یا خاموش می شود.
ویژگی ها
خروجی رطوبت / رطوبت
 هشدار بالا / پایین محدود
 کالیبراسیون سنسور
 شناسایی خطای سنسور و کنترل خروجی روشن / خاموش
 حداقل زمان روشن / خاموش مدت زمان

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00