کوپلینگ سری shd سانگیل

کوپلینگ سری shd سانگیل

کوپلینگ (Coupling) : کوپلینگ جهت اتصال دو شفت ( عضو رفت و برگشتی برای نیرو گشتاور) به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد  دو دسته کوپلینگ وجود دارند: کوپلینگ های سولب(Solid) یا ریجید کوپلینگ (Rigid) کوپلینگ های انعطاف پذیر یا فلکسبیل کوپلینگ (Flaxlibel) کاربرد کوپلینگ : قطع ارتباط در زمان تعمیرات یا تغییرات اتصال شافت دستگاه هایی مانند motor ...

موجودی : موجود در انبار

دسته ها :

برچسب محصول :


کوپلینگ (Coupling) :

کوپلینگ جهت اتصال دو شفت ( عضو رفت و برگشتی برای نیرو گشتاور) به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد

 دو دسته کوپلینگ وجود دارند:

  1. کوپلینگ های سولب(Solid) یا ریجید کوپلینگ (Rigid)
  2. کوپلینگ های انعطاف پذیر یا فلکسبیل کوپلینگ (Flaxlibel)

کاربرد کوپلینگ :

  1. قطع ارتباط در زمان تعمیرات یا تغییرات
  2. اتصال شافت دستگاه هایی مانند motor وgenerator که جداگانه ساخته شدند.
  3. ایجاد امکان ناهم ترازی (misalignment) شافت ها و ایجاد انعطاف مکانیکی
  4. انتقال بارهای شوک از یک شافت به دیگری را کاهش می دهد.
  5. حفاظت در برابر اضافه بار
  6. متغییر کردن خواص ارتعاشی دستگاه دوار
  7. متصل کردن بخش راننده و رانده شده.
مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00