نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده : نشان دهنده دستگاه اندازه گیری تابلویی وسایل اندازه گیری الکتریکی می باشد. نشان دهنده در روی تابلوی کارخانجات صنعتی یا تابلوهای فرمان تولید و توزیع انرژی الکتریکی به صورت ولت متر، آمپرمتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر و کنتور به همراه مبدل های (ترانسفور) اندازه گیری جریان یا ولتاژ استفاده می شون ...

موجودی : موجود در انبار

دسته ها :

برچسب محصول :


نشان دهنده :

نشان دهنده دستگاه اندازه گیری تابلویی وسایل اندازه گیری الکتریکی می باشد.

نشان دهنده در روی تابلوی کارخانجات صنعتی یا تابلوهای فرمان تولید و توزیع انرژی الکتریکی به صورت ولت متر، آمپرمتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر و کنتور به همراه مبدل های (ترانسفور) اندازه گیری جریان یا ولتاژ استفاده می شوند .

صفحه این نشان دهنده ها به صورت مربع، مربع مستطیل و یا گرد با حدود 90، 270، 360 درجه می باشد . و روی تابلو به صورت عمودی افقی و مایل نصب می شوند.

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی امپرو میلی امپر AC و3 خروجی رله و انالوگ

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00