ولت متر دیجیتال بدون کلید مدل MMX-VF 48*96 میکرومکس

ولت متر دیجیتال بدون کلید مدل MMX-VF 48*96 میکرومکس

ولت متر : ولت متر یا ولت سنج دستگاهی برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه در یک مدارالکتریکی به کار می رود . ولت متر در دونوع آنالوگ و دیجیتال وجود دارد . برخی از ولت مترها برای استفاده در مدارهای DC و برخی دیگر در مدارهای AC طراحی گردیده اند . این دستگاه ها بر روی یک صفحه دارای مقیاس نصب شده اند و دارای مقیاس وسیعی از اندازه گیری می ب ...

موجودی : موجود در انبار

دسته ها :

برچسب محصول :


ولت متر :

ولت متر یا ولت سنج دستگاهی برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه در یک مدارالکتریکی به کار می رود . ولت متر در دونوع آنالوگ و دیجیتال وجود دارد . برخی از ولت مترها برای استفاده در مدارهای DC و برخی دیگر در مدارهای AC طراحی گردیده اند . این دستگاه ها بر روی یک صفحه دارای مقیاس نصب شده اند و دارای مقیاس وسیعی از اندازه گیری می باشد و بر روی تابلو برق نصب می شود جهت نمایش وضعیت ولتاژی ژنراتورها .

بدون کلید ولت

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00