رله کنترل فازفول تخصصی دیجیتال مدل SPD-103X میکرومکس کد محصول : 244

رله کنترل فازفول تخصصی دیجیتال مدل SPD-103X میکرومکس کد محصول : 244

همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها به هم خورده است آشنا هستیم قبلاً این اختلال ها در مدارات بصورت کنتاکتوری مشخص می گردید و چراغ ها و زنگها فعال می گردید و برق شبکه قطع ولی مدار نمی توانست کلیه عیوب را تشخیص دهد از طرف دیگر قابل استفاده در کلیه اماکن و تابلوهای برق نبودند . یک رله کنترل فاز باید عیوب زیر را تشخیص دهد : 1 – قطع شدن فازها یا سیم نول 2 – افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ 3 – عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز 4 – شوک های ناشی از قطع و وصل برق رله های کنترل دارای یک بوبین ...

موجودی : موجود در انبار

دسته ها :


همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها به هم خورده است آشنا هستیم قبلاً این اختلال ها در مدارات بصورت کنتاکتوری مشخص می گردید و چراغ ها و زنگها فعال می گردید و برق شبکه قطع ولی مدار نمی توانست کلیه عیوب را تشخیص دهد از طرف دیگر قابل استفاده در کلیه اماکن و تابلوهای برق نبودند .

یک رله کنترل فاز باید عیوب زیر را تشخیص دهد :

1 – قطع شدن فازها یا سیم نول

2 – افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ

3 – عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز

4 – شوک های ناشی از قطع و وصل برق

رله های کنترل دارای یک بوبین می باشند که در صورت صحت کلیه شرایط عمل نموده و تیغه باز خود را می بندد . برای تشخیص رله از وضعیت برق شبکه باید هر سه فاز و سیم نول دارد رله کنترل فاز گردد . به یک رله کنترل فاز حداقل به 5 سیم متصل است .رله کنترل فاز سوپر دیجیتال با نمایش درصد خطا

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00