رله کنترل فازتکفاز مدل محافظ بوبین کنتاکتورSPC میکرومکس کد محصول : 216

رله کنترل فازتکفاز مدل محافظ بوبین کنتاکتورSPC میکرومکس کد محصول : 216

همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها به هم خورده است آشنا هستیم قبلاً این اختلال ها در مدارات بصورت کنتاکتوری مشخص می گردید و چراغ ها و زنگها فعال می گردید و برق شبکه قطع ولی مدار نمی توانست کلیه عیوب را تشخیص دهد از طرف دیگر قابل استفاده در کلیه اماکن و تابلوهای برق نبودند . یک رله کنترل فاز باید عیوب زیر را تشخیص دهد : 1 – قطع شدن فازها یا سیم نول 2 – افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ 3 – عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز 4 – شوک های ناشی از قطع و وصل برق رله های کنترل دارای یک بوبین ...

موجودی : موجود در انبار


همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها به هم خورده است آشنا هستیم قبلاً این اختلال ها در مدارات بصورت کنتاکتوری مشخص می گردید و چراغ ها و زنگها فعال می گردید و برق شبکه قطع ولی مدار نمی توانست کلیه عیوب را تشخیص دهد از طرف دیگر قابل استفاده در کلیه اماکن و تابلوهای برق نبودند .

یک رله کنترل فاز باید عیوب زیر را تشخیص دهد :

1 – قطع شدن فازها یا سیم نول

2 – افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ

3 – عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز

4 – شوک های ناشی از قطع و وصل برق

رله های کنترل دارای یک بوبین می باشند که در صورت صحت کلیه شرایط عمل نموده و تیغه باز خود را می بندد . برای تشخیص رله از وضعیت برق شبکه باید هر سه فاز و سیم نول دارد رله کنترل فاز گردد . به یک رله کنترل فاز حداقل به 5 سیم متصل است .

رله کنترل فاز تکفاز (بوبین کنتاکتور)

ولتاژ تغذیه  170تا 250ولت متناوب
فرکانس شبکه  50یا 60 هرتز
رله خروجی  یک رله کنتاکت
جریان کنتاکت    6آمپر
تلفات داخلی  3وات
مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00