مبدل دما مدل 0 تا 100 درجه سانتیگراد اشنایدر

مبدل دما مدل 0 تا 100 درجه سانتیگراد اشنایدر

مبدل دما مدل 0 تا 100 درجه سانتیگراد اشنایدر ..

مبدل دما مدل PT100 اشنایدر

مبدل دما مدل PT100 اشنایدر

مبدل دما مدل PT100 اشنایدر ..

چراغ سیگنال سبز بدون لامپ مدل XB4BV63 اشنایدر

چراغ سیگنال سبز بدون لامپ مدل XB4BV63 اشنایدر

کد فنی    XB4BV63 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال بدون لامپ نوع ولتاژ    U< 250 V ابعا ..

چراغ سیگنال قرمز بدون لامپ مدل XB4BV64 اشنایدر

چراغ سیگنال قرمز بدون لامپ مدل XB4BV64 اشنایدر

کد فنی    XB4BV64 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال بدون لامپ نوع ولتاژ    U< 250 V ابعا ..

چراغ سیگنال نارنجی بدون لامپ مدل XB4BV65 اشنایدر

چراغ سیگنال نارنجی بدون لامپ مدل XB4BV65 اشنایدر

کد فنی    XB4BV65 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال بدون لامپ نوع ولتاژ    U< 250 V ابعا ..

چراغ سیگنال سفید با LED مدلXB4BVB1 اشنایدر

چراغ سیگنال سفید با LED مدلXB4BVB1 اشنایدر

کد فنی    XB4BVB1 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ق ..

چراغ سیگنال سبز با LED مدل XB4BVB3 اشنایدر

چراغ سیگنال سبز با LED مدل XB4BVB3 اشنایدر

کد فنی    XB4BVB3 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ق ..

چراغ سیگنال قرمز با LED مدل XB4BVB4 اشنایدر

چراغ سیگنال قرمز با LED مدل XB4BVB4 اشنایدر

د فنی    XB4BVB4 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد قط ..

چراغ سیگنال نارنجی با LED مدل XB4BVB5 اشنایدر

چراغ سیگنال نارنجی با LED مدل XB4BVB5 اشنایدر

کد فنی    XB4BVB5 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ق ..

چراغ سیگنال آبی با LED مدلXB4BVB6 اشنایدر

چراغ سیگنال آبی با LED مدلXB4BVB6 اشنایدر

کد فنی    XB4BVB6 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ق ..

چراغ سیگنال سفید 220VAC با LE مدل XB4BVM1 اشنایدر

چراغ سیگنال سفید 220VAC با LE مدل XB4BVM1 اشنایدر

کد فنی    XB4BVM1 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد قط ..

چراغ سیگنال قرمز 220VAC با LED مدل XB4BVM4 اشنایدر

چراغ سیگنال قرمز 220VAC با LED مدل XB4BVM4 اشنایدر

کد فنی    XB4BVM4 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد قط ..

چراغ سیگنال زرد 220VAC با LED مدل XB4BVM5 اشنایدر

چراغ سیگنال زرد 220VAC با LED مدل XB4BVM5 اشنایدر

کد فنی    XB4BVM5 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد قط ..

چراغ سیگنال آبی 220VAC با LED مدل XB4BVM6 اشنایدر

چراغ سیگنال آبی 220VAC با LED مدل XB4BVM6 اشنایدر

کد فنی    XB4BVM6 نام اختصاری    XB4 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد قط ..

چراغ سیگنال سفید LED مدل XB5AVB1 اشنایدر

چراغ سیگنال سفید LED مدل XB5AVB1 اشنایدر

کد فنی    XB5AVB1 نام اختصاری    XB5 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24V AC/DC ابعاد ق ..

چراغ سیگنال سبزLED مدل XB5AVB3 اشنایدر

چراغ سیگنال سبزLED مدل XB5AVB3 اشنایدر

کد فنی    XB5AVB3 نام اختصاری    XB5 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24V AC/DC ابعاد ق ..

رله شیشه ای 8 پایه مدل 24VAV اشنایدر

رله شیشه ای 8 پایه مدل 24VAV اشنایدر

فنی کد فنی    RXM2AB1B7 نام اختصاری    RXM نوع استفاده    رله پلاگین مینیاتوری جریان قراردادی محصور حرارت ..

رله شیشه ای 14 پایه مدل RXM4AB1BD اشنایدر

رله شیشه ای 14 پایه مدل RXM4AB1BD اشنایدر

فنی کد فنی    RXM4AB1BD نام اختصاری    RXM نوع استفاده    Plug-in relay جریان کاری(آمپر)    6 آمپر نوع ..

کنتاکتور مدل LC1D12F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D12F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D09BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D09BD اشنایدر

د فنی    LC1D09BD تعداد کنتاکتهای کمکی    1NO+1NC توان 380/400V , kW    4 جريان مجاز غير موتوری AC1(آمپر)    25 ..

کنتاکتور مدل LC1D18E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D18E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D09E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D09E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D09BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D09BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D09B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D09B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D09M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D09M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D09F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D09F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D12BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D12BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D12B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D12B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D115M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D115M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D12M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D12M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 1.6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 1.6 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    1 الی 1.6 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 1.6 آمپر شرکت سازنده: & ..

کنتاکتور مدل LC1D12E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D12E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 1 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 1 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    0.63 الی 1 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 1 آمپر شرکت سازنده: &n ..

کنتاکتور مدل LC1D18B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D18B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D150M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D150M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 0.63 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 0.63 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    0.40 الی 0.63 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 0.63 آمپر شرکت سازنده:&n ..

کنتاکتور مدل LC1D12Q7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D12Q7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D18F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D18F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 2.5 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 2.5 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    1.6 الی 2.5 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 2.5 آمپر شرکت سازنده:  ..

کنتاکتور مدل LC1D18E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D18E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D18BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D18BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال قرمز LED مدل XB5AVB4 اشنایدر

چراغ سیگنال قرمز LED مدل XB5AVB4 اشنایدر

کد فنی    XB5AVB4 نام اختصاری    XB5 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24V AC/DC ابعاد ق ..

چراغ سیگنال نارنجی LED مدل XB5AVB5 اشنایدر

چراغ سیگنال نارنجی LED مدل XB5AVB5 اشنایدر

کد فنی    XB5AVB5 نام اختصاری    XB5 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24V AC/DC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D25B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D25B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال آبی LED مدل XB5AVB6 اشنایدر

چراغ سیگنال آبی LED مدل XB5AVB6 اشنایدر

کد فنی    XB5AVB6 نام اختصاری    XB5 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24V AC/DC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D18Q7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D18Q7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل 24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل 24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV03BP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ..

کنتاکتور مدل LC1D18M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D18M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت قرمز مدل24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت قرمز مدل24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV04BP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ..

کنتاکتور مدل LC1D25F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D25F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D25E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D25E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 13 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 13 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    9 الی 13 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 13 آمپر شرکت سازنده: &nb ..

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدل 24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدل 24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV05BP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ..

کنتاکتور مدل LC1D25BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D25BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 10 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 10 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    7 الی 10 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 10 آمپر شرکت سازنده: &nb ..

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل24VAC/DC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV06BP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    24VAC/DC ابعاد ..

کنتاکتور مدل LC1D32B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D32B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D25Q7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D25Q7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV03GP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    120VAC ابعاد ق ..

رله بیمتال مدل 4 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 4 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    2.5 الی 4 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 4 آمپر شرکت سازنده: &nb ..

چراغ سیگنال بالکیت قرمز مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال بالکیت قرمز مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV04GP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    120VAC ابعاد ق ..

رله بیمتال مدل 32 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 32 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    23 الی 32 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 32 آمپر شرکت سازنده: &n ..

کنتاکتور مدل LC1D25M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D25M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D32E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D32E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D32F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D32F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 24 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 24 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    16 الی 24 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 24 آمپر شرکت سازنده: &n ..

کنتاکتور مدل LC1D32BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D32BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV05GP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    120VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D40ABD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D40ABD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV06GP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    120VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D32Q7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D32Q7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت سفید مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت سفید مدل 120VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV07GP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    120VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D32M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D32M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D40E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D40E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV03MP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D40B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D40B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت قرمز مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت قرمز مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV04MP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D40AM7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D40AM7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D50B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D50B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV05MP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D50AM7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D50AM7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل 230VAC با لامپ LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV06MP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D50ABD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D50ABD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت سفید مدل 230VAC با LED اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت سفید مدل 230VAC با LED اشنایدر

کد فنی    XB7EV07MP نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ    220VAC ابعاد ق ..

کنتاکتور مدل LC1D50F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D50F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل XB7EV63P اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت سبز مدل XB7EV63P اشنایدر

سِری ساخت    Harmony XB7 کد فنی    XB7EV63P نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال جهت نصب لامپ BA 9s (ب ..

کنتاکتور مدل LC1D65ABD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D65ABD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 8 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 8 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    5.5 الی 8 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 8 آمپر شرکت سازنده: &nb ..

چراغ سیگنال باکالیت قرمز مدل XB7EV64P اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت قرمز مدل XB7EV64P اشنایدر

سِری ساخت    Harmony XB7 کد فنی    XB7EV64P نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال جهت نصب لامپ BA 9s (ب ..

کنتاکتور مدل LC1D65AM7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D65AM7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدلXB7EV65P اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت زرد مدلXB7EV65P اشنایدر

سِری ساخت    Harmony XB7 کد فنی    XB7EV65P نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال جهت نصب لامپ BA 9s (ب ..

کنتاکتور مدل LC1D65E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D65E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    4 الی 6 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 6 آمپر شرکت سازنده:   ..

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل XB7EV66P اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت آبی مدل XB7EV66P اشنایدر

سِری ساخت     Harmony XB7 کد فنی    XB7EV66P نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال جهت نصب لامپ BA ..

کنتاکتور مدل LC1D65B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D65B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

چراغ سیگنال باکالیت شفاف مدل XB7EV67P اشنایدر

چراغ سیگنال باکالیت شفاف مدل XB7EV67P اشنایدر

سِری ساخت    Harmony XB7 کد فنی    XB7EV67P نام اختصاری    XB7 نوع استفاده    چراغ سیگنال جهت نصب لامپ BA 9s (ب ..

کنتاکتور مدل LC1D50E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D50E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کليد جرثقيل تک سرعته مدل دو دکمه اشنایدر

کليد جرثقيل تک سرعته مدل دو دکمه اشنایدر

کد فنی    XACA271 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل موتورتک سرعت کاربرد محصول    کنترل انواع جرث ..

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    4 الی 6 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 6 آمپر شرکت سازنده:   ..

کليد جرثقيل دو سرعته مدل دو دکمه اشنایدر

کليد جرثقيل دو سرعته مدل دو دکمه اشنایدر

کد فنی    XACA291 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل موتوردو سرعت کاربرد محصول    کنترل انواع جرث ..

کنتاکتور مدل LC1D80BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D80BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D80BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D80BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کليد جرثقيل تک سرعته مدل دو دکمه و یک استوپ اشنایدر

کليد جرثقيل تک سرعته مدل دو دکمه و یک استوپ اشنایدر

عملکرد شستی    2 اينترلاک مکانيکی + 1استوپ کد فنی    XACA2713 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل مو ..

کلید جرثقیل تک سرعته مدل چهار دکمه اشنایدر

کلید جرثقیل تک سرعته مدل چهار دکمه اشنایدر

کد فنی    XACA471 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل موتورتک سرعت کاربرد محصول    کنترل انواع جرث ..

کنتاکتور مدل LC1D65F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D65F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D80M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D80M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کليد جرثقيل دو سرعته مدل چهار دکمه اشنایدر

کليد جرثقيل دو سرعته مدل چهار دکمه اشنایدر

کد فنی    XACA491 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل موتوردو سرعت کاربرد محصول    کنترل انواع جرث ..

کنتاکتور مدل LC1D80F7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D80F7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D80E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D80E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D95E7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D95E7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کليد جرثقيل تک سرعته مدل شش دکمه اشنایدر

کليد جرثقيل تک سرعته مدل شش دکمه اشنایدر

کد فنی    XACA671 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل موتور تک سرعت کاربرد محصول    کنترل انواع جر ..

کنتاکتور مدل LC1D95BD اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D95BD اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل LC1D95B7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D95B7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کليد جرثقيل دو سرعته مدل شش دکمه اشنایدر

کليد جرثقيل دو سرعته مدل شش دکمه اشنایدر

کد فنی    XACA691 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل موتوردو سرعت کاربرد محصول    کنترل انواع جرث ..

کليد جرثقيل تک سرعته مدل هشت دکمه اشنایدر

کليد جرثقيل تک سرعته مدل هشت دکمه اشنایدر

سِری ساخت    Harmony XAC کد فنی    XACA871 نام اختصاری    XACA نوع محصول    کلید جرثقیل نوع عملکرد   ..

کليد جرثقيل دو سرعته مدل هشت دکمه اشنایدر

کليد جرثقيل دو سرعته مدل هشت دکمه اشنایدر

کد فنی    XACA891 نام اختصاری    XACA نوع عملکرد    کنترل موتوردو سرعت کاربرد محصول    کنترل انواع جرث ..

سَری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل اشنایدر

سَری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل اشنایدر

کد فنی    XACA9411 نام اختصاری    XACA کاربرد محصول    سری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل خصوصیات ظاهری ..

کنتاکتور مدل LC1D95M7 اشنایدر

کنتاکتور مدل LC1D95M7 اشنایدر

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

سَری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل اشنایدر

سَری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل اشنایدر

کد فنی    XACA9412 نام اختصاری    XACA کاربرد محصول    سری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل خصوصیات ظاهری ..

سَری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل اشنایدر

سَری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل اشنایدر

کد فنی    XACA9414 نام اختصاری    XACA کاربرد محصول    سری پوش باتن جهت نصب روی کليد جرثقيل خصوصیات ظاهری ..

کنتاکت کمکی باز مدل تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدر

کنتاکت کمکی باز مدل تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدر

کد فنی    ZB2BE101 نام اختصاری    ZB2 تعداد کنتاکت    1NO کاربرد محصول    کنتاکت کمکی باز تک سرعته ..

کنتاکت کمکی بسته مدل تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدر

کنتاکت کمکی بسته مدل تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدر

کد فنی    ZB2BE102 نام اختصاری    ZB2 تعداد کنتاکت    1NC کاربرد محصول    کنتاکت کمکی بسته تک سرعته ..

کنتاکت کمکی مدل دو سرعته کلید جرثقیل اشنایدر

کنتاکت کمکی مدل دو سرعته کلید جرثقیل اشنایدر

XENG1191کد فنی    XENG1191 نام اختصاری    XENG تعداد کنتاکت    1NC+2NO کاربرد محصول    کنتاکت کمکی دو سرعته ..

کليد کامپکت 16 آمپر سه پل NSX100B اشنایدر

کليد کامپکت 16 آمپر سه پل NSX100B اشنایدر

فنی فرکانس کاری    50/60 هرتز نوع حفاظت پل ها    3t کد فنی    LV429557 نام محصول    کمپکت NSX نوع دس ..

کلید اتوماتیک مدل 125 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 125 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*125A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    125 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کليد حرارتی مدل 0.25 الی 0.4 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME03

کليد حرارتی مدل 0.25 الی 0.4 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME03

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C چهار پل 16 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 63 آمپر ..

کليد حرارتی مدل 0.25 الی 0.16 آمپر اشنایدر

کليد حرارتی مدل 0.25 الی 0.16 آمپر اشنایدر

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 50 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری چهار پل مدل 32 آمپر اشنایدر ..

کليد حرارتی مدل 0.1 الی 0.16 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME01

کليد حرارتی مدل 0.1 الی 0.16 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME01

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 32 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 10 آمپر ..

کليد حرارتی مدل 1 الی 1.6 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME06

کليد حرارتی مدل 1 الی 1.6 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME06

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C چهار پل 40 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 25 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 20 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 20 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 20 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل اشنایدر 40 آمپر ..

کليد حرارتی مدل 0.63 الی 1 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME05

کليد حرارتی مدل 0.63 الی 1 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME05

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 6 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 4 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 4 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 4 آمپر ..

کليد حرارتی مدل 0.4 الی 0.63 آمپر اشنایدر

کليد حرارتی مدل 0.4 الی 0.63 آمپر اشنایدر

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 16 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر سری C ..

کليد حرارتی مدل 4 الی 6.3 آمپر اشنایدر

کليد حرارتی مدل 4 الی 6.3 آمپر اشنایدر

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر ..

کليد حرارتی مدل 2.5 الی 4 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME08

کليد حرارتی مدل 2.5 الی 4 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME08

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کليد حرارتی مدل 1.6 الی 2.5 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME07

کليد حرارتی مدل 1.6 الی 2.5 آمپر اشنایدر کد محصول : GV2ME07

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو  پل 50 آمپر سری C ..