پنل گرافیکی HMI مدل LP-S070-T9D6-C5T آتونیکس

پنل گرافیکی HMI مدل LP-S070-T9D6-C5T آتونیکس

پنل لمسی گرافیکی یک دستگاه معمولی برای HMI (رابط ماشین انسان است) و به سرعت جایگزین بسیاری از دستگاه های کنترل واحد هدف است. این دستگاه های ..

پنل گرافیکی HMI مدل LP-S070-T9D7-C5T آتونیکس

پنل گرافیکی HMI مدل LP-S070-T9D7-C5T آتونیکس

پنل لمسی گرافیکی یک دستگاه معمولی برای HMI (رابط ماشین انسان است) و به سرعت جایگزین بسیاری از دستگاه های کنترل واحد هدف است. این دستگاه های ..

برند ها

تماس با ما 021 - 33 95 61 00