پالس متر سری RP3 هانیانگ

پالس متر سری RP3 هانیانگ

قابلیت انتخاب خودکار قابلیت ذخیره سازی حداقل و حداکثر 5 نقطه انتخاب تنظیم  خروجی ها در  (HH,H,GO,L,LL)  مولتی ورودی ..

پالس متر سری LR5N-B آتونیکس

پالس متر سری LR5N-B آتونیکس

● نسخه به روز رسانی شده سری LR7N  ● آسان از روش های ورودی 1 پالس در هر 1 برگشت  ● صفحه نمایش تا 10000 دور در دقیقه  ● بد ..

پالس متر سری MP5W 48 آتونیکس

پالس متر سری MP5W 48 آتونیکس

13 مد عملکرد پالس متر برای کاربردها مختلف: اندازه گیری دور،سرعت،فرکانس،سرعت مطلق،زمان،عبور،طول قطعه و ... خروجی های متنوع: خ ..

پالس متر سری MP5W 41 آتونیکس

پالس متر سری MP5W 41 آتونیکس

13 مد عملکرد پالس متر برای کاربردها مختلف: اندازه گیری دور،سرعت،فرکانس،سرعت مطلق،زمان،عبور،طول قطعه و ... خروجی های متنوع: خ ..

پالس متر سری MP5W 4N آتونیکس

پالس متر سری MP5W 4N آتونیکس

پالس متر MP4W-4N 13 مد عملکرد پالس متر برای کاربردها مختلف: اندازه گیری دور،سرعت،فرکانس،سرعت مطلق،زمان،عبور،طول قطعه و ... خر ..

پالس متر سری RP3 هانیانگ

پالس متر سری RP3 هانیانگ

قابلیت انتخاب خودکار قابلیت ذخیره سازی حداقل و حداکثر 5 نقطه انتخاب تنظیم  خروجی ها در  (HH,H,GO,L,LL)  مولتی ورودی دارا ..

پالس متر سری LR5N-B آتونیکس

پالس متر سری LR5N-B آتونیکس

● نسخه به روز رسانی شده سری LR7N  ● آسان از روش های ورودی 1 پالس در هر 1 برگشت  ● صفحه نمایش تا 10000 دور در دقیقه  ● بد ..

پالس متر سری MP5W 48 آتونیکس

پالس متر سری MP5W 48 آتونیکس

13 مد عملکرد پالس متر برای کاربردها مختلف: اندازه گیری دور،سرعت،فرکانس،سرعت مطلق،زمان،عبور،طول قطعه و ... خروجی های متنوع: خ ..

پالس متر سری MP5W 44 آتونیکس

پالس متر سری MP5W 44 آتونیکس

13 مد عملکرد پالس متر برای کاربردها مختلف: اندازه گیری دور،سرعت،فرکانس،سرعت مطلق،زمان،عبور،طول قطعه و ... خروجی های متنوع: خ ..

پالس متر سری MP5W 41 آتونیکس

پالس متر سری MP5W 41 آتونیکس

13 مد عملکرد پالس متر برای کاربردها مختلف: اندازه گیری دور،سرعت،فرکانس،سرعت مطلق،زمان،عبور،طول قطعه و ... خروجی های متنوع: خ ..

پالس متر سری MP5W 4N آتونیکس

پالس متر سری MP5W 4N آتونیکس

پالس متر MP4W-4N 13 مد عملکرد پالس متر برای کاربردها مختلف: اندازه گیری دور،سرعت،فرکانس،سرعت مطلق،زمان،عبور،طول قطعه و ... خر ..

پالس متر سری RP3-5A1 هانیانگ

پالس متر سری RP3-5A1 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RP هانیانگ : دارای تابع تایمر جبران ساز قابلیت ذخیره حداکثر 5 مقدار ماکزیمم و مینیمم دارای خرو ..

پالس متر سری RP3-5A4 هانیانگ

پالس متر سری RP3-5A4 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RP هانیانگ : دارای تابع تایمر جبران ساز قابلیت ذخیره حداکثر 5 مقدار ماکزیمم و مینیمم دارای خرو ..

پالس متر سری RP6-5A1 هانیانگ

پالس متر سری RP6-5A1 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RP هانیانگ : دارای تابع تایمر جبران ساز قابلیت ذخیره حداکثر 5 مقدار ماکزیمم و مینیمم دارای خرو ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00