پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

پرده نوری یکی از انواع سنسورها می باشد که در صنایع کاربرد زیادی دارد .از کاربردهای پرده نوری عبارتند از محافظ ..

پرده نوری مدل AS1-HD-HR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-HD-HR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-HD-HR-010-J ORDER No    958101020 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-SR-010-J ORDER No    958101010 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-HR-010-J ORDER No    958101000 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-P دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-P دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-SR-010-P ORDER No    958101050 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-P دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-P دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-HR-010-P ORDER No    958101040 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-HD-SR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-HD-SR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-HD-SR-010-J ORDER No    958101030 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل BWC40-10H 42CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-10H 42CM آتونیکس

 روش شبکه  3 نقطه پرتو متقابل برای به حداقل رساندن منطقه غیر سنجش و افزایش توانایی سنجش  سنجش فاصله طولانی 7M  7 مدل تعداد ..

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

 روش شبکه  3 نقطه پرتو متقابل برای به حداقل رساندن منطقه غیر سنجش و افزایش توانایی سنجش  سنجش فاصله طولانی 7M  7 مدل تعداد ..

پرده نوری مدل BWC40-04H 18CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-04H 18CM آتونیکس

روش شبکه  3 نقطه پرتو متقابل برای به حداقل رساندن منطقه غیر سنجش و افزایش توانایی سنجش  سنجش فاصله طولانی 7M  7 مدل تعداد مح ..

برند ها

تماس با ما 021 - 33 95 61 00