پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

پرده نوری یکی از انواع سنسورها می باشد که در صنایع کاربرد زیادی دارد .از کاربردهای پرده نوری عبارتند از محافظ ..

پرده نوری مدل AS1-HD-HR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-HD-HR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-HD-HR-010-J ORDER No    958101020 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-SR-010-J ORDER No    958101010 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-HR-010-J ORDER No    958101000 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-P دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-SR-010-P دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-SR-010-P ORDER No    958101050 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-P دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-LD-HR-010-P دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-LD-HR-010-P ORDER No    958101040 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل AS1-HD-SR-010-J دیتا لاجیک

پرده نوری مدل AS1-HD-SR-010-J دیتا لاجیک

PH    AS1 MODEL    AS1-HD-SR-010-J ORDER No    958101030 SERIES    AS1 Optic function    Area sensor Light emission    LED ..

پرده نوری مدل BWC40-10H 42CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-10H 42CM آتونیکس

 روش شبکه  3 نقطه پرتو متقابل برای به حداقل رساندن منطقه غیر سنجش و افزایش توانایی سنجش  سنجش فاصله طولانی 7M  7 مدل تعداد ..

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-16H 66CM آتونیکس

 روش شبکه  3 نقطه پرتو متقابل برای به حداقل رساندن منطقه غیر سنجش و افزایش توانایی سنجش  سنجش فاصله طولانی 7M  7 مدل تعداد ..

پرده نوری مدل BWC40-04H 18CM آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-04H 18CM آتونیکس

روش شبکه  3 نقطه پرتو متقابل برای به حداقل رساندن منطقه غیر سنجش و افزایش توانایی سنجش  سنجش فاصله طولانی 7M  7 مدل تعداد مح ..

پرده نوری مدل BW20-08 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-08 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-08 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-12 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-12 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-12  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-16 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-16 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-16  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-20 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-20 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-20 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-24 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-24 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-24 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-28 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-28 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-28 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-32 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-32 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-32 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-36 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-36 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-36 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-40 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-40 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-40 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-44 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-44 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-44 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-48 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-48 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-48 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-04 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-04 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-04 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-06 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-06 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-06 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-08 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-08 آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-08 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-10 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-10 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-10 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-12 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-12 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-12 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-14 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-14 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-14 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-16 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-16 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-16 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-18 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-18 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-18 آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-20 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-20 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-20  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-22 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-22 آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-22  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-24 آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-24 آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-24  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWP20-08 آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-08 آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-08  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BWP20-08P آتونیکس

پرده نوری مدل BWP20-08P آتونیکس

پرده نوری مدل BWP20-08P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWP20-12 آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-12 آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-12  آتونیکس  ..

پرده نوری مدل BWP20-16 آتونیکس

پرده نوری مدل BWP20-16 آتونیکس

پرده نوری مدل BWP20-16  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BWP20-16P آتونیکس

پرده نوری مدل BWP20-16P آتونیکس

پرده نوری مدل BWP20-16P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWP20-20 آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-20 آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-20 آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWP20-20P آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-20P آتونیکس

پرده نوری مدلBWP20-20P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWPK25-05 آتونیکس

پرده نوری مدلBWPK25-05 آتونیکس

پرده نوری مدلBWPK25-05  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWPK25-05P آتونیکس

پرده نوری مدلBWPK25-05P آتونیکس

پرده نوری مدلBWPK25-05P  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-08P آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-08P آتونیکس

پرده نوری BW20-08P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-12P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-12P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-12P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-16P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-16P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-16P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-20P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-20P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-20P  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW20-24P آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-24P آتونیکس

پرده نوری مدل BW20-24P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-28P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-28P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-28P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-32P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-32P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-32P  آتونیکس ..

پرده نوری BW20-36P آتونیکس

پرده نوری BW20-36P آتونیکس

پرده نوری BW20-36P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-40P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-40P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-40P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-44P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-44P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-44P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW20-48P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-48P آتونیکس

پرده نوری مدلBW20-48P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-04P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-04P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-04P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-06P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-06P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-06P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-08P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-08P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-08P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-10P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-10P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-10P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-12P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-12P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-12P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-14P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-14P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-14P  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-16P آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-16P آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-16P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-18P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-18P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-18P  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-20P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-20P آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-20P آتونیکس ..

پرده نوری مدل BW40-22P آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-22P آتونیکس

پرده نوری مدل BW40-22P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBW40-24P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-24P آتونیکس

پرده نوری مدلBW40-24P آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-04H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-04H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-04H آتونیکس ..

پرده نوری مدل BWC40-04HD آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-04HD آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-04HD آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-10H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-10H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-10H آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-10HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-10HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-10HD  آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-12H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-12H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-12H آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-12HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-12HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-12HD آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-16H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-16H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-16H آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-16HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-16HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-16HD آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-18H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-18H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-18H  آتونیکس ..

پرده نوری مدل BWC40-18HD آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-18HD آتونیکس

پرده نوری مدل BWC40-18HD آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-20H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-20H آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-20H آتونیکس ..

پرده نوری مدلBWC40-20HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-20HD آتونیکس

پرده نوری مدلBWC40-20HD آتونیکس ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00