کاربرد بی متال ( رله حرارتی )  در اتوماسیون صنعتی

کاربرد بی متال ( رله حرارتی ) در اتوماسیون صنعتی


بی متال ( رله حرارتی ) چیست ؟

در برق و اتوماسیون صنعتی برای محافظت در مقابل اضافه بار در موتورهای الکتریکی از بی متال ( رله حرارتی ) استفاده می شود . این رله ها بر اساس اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته در آن کار می کنند .

زمانیکه جریان از بی متال عبور می کند دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یابد . یکی از فلزات ضریب انبساط طولی بیشتری نسبت به دیگری دارد و دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شوند در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکت ها باز و مدار را قطع می کنند .

اجزای بی متال ( رله حرارتی ) عبارتند از :

  • تیغه های اتصال به کنتاکتور
  • ترمینال های اتصال به کابل موتور
  • پیچ تغییر وضعیت
  • دکمه برگشت وضعیت
  • پیچ تنظیم جریان
  • ترمینال های باز و بسته مدار فرمان

طریقه کار کردن بی متال ( رله حرارتی ) بدین گونه است :

در  بی متال ( رله حرارتی ) سه تیغه قرار داده شده است که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن می پیچد و در اثر عبور جریان اضافه بار ، هادی ها گرم و حرارت به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود . حرکت هرکدام از بی متال ها به اهرم فشار وارد می کند و باعث جابجا شدن اهرم می شود .

میکروسوئیچی که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است با تغییر وضعیت باعث قطع مدار فرمان می شود . در ساختار بی متال برای جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال و هم چنین افزایش سرعت عملکرد از آهن ربا در بالا و پائین تیغه دو فلز استفاده می شود که این نیروی مغناطیسی به سریع بسته شدن اتصال بسیار کمک می کند .

بعضی از بی متال ها دو حالت دستی و خودکار دارند . در حالت دستی اگر رله عمل کند آن را به صورت دستی و با فشردن دکمه RESET به حالت اول باز می گرداند اما در حالت خودکار بازگشت به حالت اول پس از گذشت مدت زمان معین به صورت خودکار انجام می شود .

 

 

تماس با ما 021 - 33 95 61 00