سنسور چیست؟

سنسور چیست؟


سنسور

لازمه ی زندگی در عصر مدرنیته و استفاده ی انسان از تکنولوژی نیازمند سنسورها و برنامه های آنهاست . شما می توانید با استفاده از انواع مختلف سنسورها در خانه ها، دفاتر، اتومبیل ها و غیره زندگی خود را ساده تر و لذتبخش تر کنید.

 روشن کردن چراغ ها با تشخیص حضور ما، تنظیم دمای اتاق، تشخیص دود یا آتش، ایجاد قهوه خوشمزه، باز کردن درب های گاراژو بسیاری از این وظایف اتوماسیون با وجود سنسورها میسر است.

دوران اتوماسیون اکنون آغاز شده است. اکثر مواردی که ما از آن استفاده میکنیم میتواند خودکار باشد. برای اولویت بندی دستگاه های خودکار ابتدا باید در مورد سنسور ها بدانیم، این  ماژول ها دستگاه هایی هستند که در انجام کار بدون دخالت انسان فعالیت دارند. حتی تلفن های همراه هوشمند که هر روزه از آنها استفاده می کنیم، سنسورهایی نظیر سنسور مجاورت، شتاب سنج، صفحه لمسی، میکروفون و غیره وجود دارد. این حسگر به عنوان چشم، گوش، بینی از هر وسیله الکتریکی عمل می کند که پارامترهای آن را در دنیای بیرون می بیند.

تمامیه پارامتر های فزیکی دنیای پیرامون ما (مانند نیرو، فشار، نور فاصله و....) می تواند میتواند توسط سنسورها اندازه گیری یا تشخیص داده شود سپس آن را به خروجی دلخواه مانند سیگنال الکتریکی برای اندازه گیری مقدار فیزیکی کاربردی تبدیل می کند. در موارد چندگانه، تنها سنسور ممکن است برای تجزیه و تحلیل سیگنال به دست آمده کافی نباشد. در این موارد، یک واحد تهویه سیگنال برای حفظ ولتاژ خروجی سنسور در محدوده مورد نظر با توجه به دستگاه نهایی که ما استفاده می کنیم استفاده می شود.

در واحد تهویه سیگنال، خروجی سنسور می تواند تقویت شود، فیلتر شده و یا به ولتاژ خروجی مورد نظرتغییر کند  به عنوان مثال، اگر ما یک میکروفون را در نظر بگیریم، سیگنال صوتی را تشخیص می دهد و به ولتاژ خروجی تبدیل می شود و یک منبع تهویه سیگنال (تقویت کننده) برای افزایش قدرت سیگنال استفاده می شود. اما تهویه سیگنال ممکن است برای تمام سنسورها مانند فوتودیود، LDR و غیره لازم نباشد.

اکثر سنسورها نمی توانند مستقل کار کنند. بنابراین ولتاژ ورودی کافی باید به آن اعمال شود. سنسورهای مختلف دارای محدوده های عملیاتی مختلفی هستند که باید در هنگام کار با آن در نظر گرفته شود

تماس با ما 021 - 33 95 61 00