سنسور فشار سری PSQ آتونیکس

سنسور فشار سری PSQ آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار سری PSAN آتونیکس

سنسور فشار سری PSAN آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-3.5BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-3.5BG

برند Sensys ساخت کره جنوبی بوده و با دقت و کیفیت بسیار بالا و قابل اعتماد خود و با تولید انبوه و کنترل کیفی و آزمایش همه محصولات و صدور برگه ک ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-007BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-007BG

ترانسمیتر فشار(Pressure Transmitter پرشر ترانسمیتر، منتقل کننده فشار) از جمله تجهیزات پرکاربرد ابزار دقیق  جهت کنترل فرآیندهای صنعتی میباش ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-010BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-010BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-010BG  سنسور می تواند به عنوان وسیله ای تعریف شود که می تواند برای حس کردن یا تشخیص دادن کمیت فیزی ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-016BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-016BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-016BG  ترانسمیتر فشار ۱۶ بار  SENSYS M5256-11700E-016BG  کره جنوبی با کیفیت عالی دارای خروجی ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-020BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-020BG

میزان خطای ترانسمیترهای فشار سری M5256 حداکثر 0.50% در FullScale است. برگه کالیبراسیون هر یک از محصولات توسط شرکت سنسیس صادر شده و در داخل بس ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-030BG

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256-11700E-030BG

سنسور فشار یکی از پر کاربردترین ابزارهای مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی است. فشار عبارتست از نیروی وارد بر سطح که در دستگاه SI بر ا ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل PTDH 1000 BCIA

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل PTDH 1000 BCIA

ترانسمیترهای فشار سری PTDH به دلیل ساختار فیزیکی خاص امکان اندازه گیری فشار در دمای بالا را با دقت مناسب فراهم می کند.به دلیل استفاده ..

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل PTDH 1500 BCIA

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل PTDH 1500 BCIA

ترنسمیتر و یا سنسورهای فشار شرکت سنسیس SENSYS کره جنوبی، در حال حاضر یکی از با کیفیت ترین برندهای بازار ایران می باشد و به نسبت کیفیت بالای ..

سنسور فشار مدل PSA-1 آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-1 آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSA-01 آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-01 آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSA-V01 آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-V01 آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSA-1P آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-1P آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSA-01P آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-01P آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSA-V01P آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-V01P آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSA-C01P آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-C01P آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSA-C01 آتونیکس

سنسور فشار مدل PSA-C01 آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSAN-L01CA آتونیکس

سنسور فشار مدل PSAN-L01CA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSAN-L01CPA آتونیکس

سنسور فشار مدل PSAN-L01CPA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSAN-L1CA آتونیکس

سنسور فشار مدل PSAN-L1CA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSAN-L1CPA آتونیکس

سنسور فشار مدل PSAN-L1CPA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAH-0001BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAH-0001BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAH0001BCME سنسیس

سنسور فشار مدل PFAH0001BCME سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAH0002BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAH0002BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAH0006BCMG آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAH0006BCMG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAH005BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAH005BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAHC060BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAHC060BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAJ03.5BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAJ03.5BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAJ0010BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAJ0010BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAJ0035BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAJ0035BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAJ025BCME آتونیکس

سنسور فشار مدل PFAJ025BCME آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PFAJ0400BCME سنسیس

سنسور فشار مدل PFAJ0400BCME سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH00.5BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH00.5BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH00.1BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH00.1BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH001BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH001BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH0007BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH0007BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH0003BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH0003BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH0001BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH0001BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH0020BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH0020BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSHH0035BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH0035BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH0.05BCIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH0.05BCIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH00.1BCIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH00.1BCIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH00.2BCIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH00.2BCIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH00.3BCIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH00.3BCIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH00.5BCIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH00.5BCIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH0001BCIJ آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH0001BCIJ آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH0002BCIJ آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH0002BCIJ آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH0010BCIJ آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH0010BCIJ آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH0016BCIJ آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH0016BCIJ آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH0020BCIJ آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH0020BCIJ آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSCH0040BCIJ آتونیکس

سنسور فشار مدل PSCH0040BCIJ آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCH-001BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCH-001BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCH0001BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCH0001BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار آتونیکس مدل PTCH0002BCIA

سنسور فشار آتونیکس مدل PTCH0002BCIA

سنسور فشار  آتونیکس مدل PTCH0002BCIA سنسورفشار ، به منظور نظارت و ان ..

سنسور فشار آتونیکس مدل PTCH0006BCIA

سنسور فشار آتونیکس مدل PTCH0006BCIA

سنسور فشار آتونیکس مدل PTCH0006BCIA  مشخصات: - محدوده اندازه گیری فشار 6~0 Bar (فشار مثبت) - میزان خطای حداکثر ..

سنسور فشار مدل PTCHC001BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC001BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCHC003BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC003BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCHC005BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC005BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCHC010BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC010BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCHC010BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC010BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCHC016BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC016BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCHC025BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC025BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCHC060BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCHC060BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTCJ0001BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTCJ0001BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTD-APF-1FF-R آتونیکس

سنسور فشار مدل PTD-APF-1FF-R آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTD-APF-102-R آتونیکس

سنسور فشار مدل PTD-APF-102-R آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTD-APF-102-G آتونیکس

سنسور فشار مدل PTD-APF-102-G آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTDH1000BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTDH1000BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTDH1500BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTDH1500BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTDH0250BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTDH0250BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PTDH0400BCIA آتونیکس

سنسور فشار مدل PTDH0400BCIA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل DPUH0050A آتونیکس

سنسور فشار مدل DPUH0050A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل DPUH0100Aآتونیکس

سنسور فشار مدل DPUH0100Aآتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUH0200A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUH0200A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUH0300A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUH0300A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUH0500A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUH0500A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUH1000A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUH1000A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUHC0050A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUHC0050A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUHC0100A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUHC0100A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUHC0200A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUHC0200A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUHC0300A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUHC0300A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUHC0500A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUHC0500A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPUHC1000A آتونیکس

سنسور فشار مدلDPUHC1000A آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPDH0.05B آتونیکس

سنسور فشار مدلDPDH0.05B آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPLH0.02B آتونیکس

سنسور فشار مدلDPLH0.02B آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPLH0.03B آتونیکس

سنسور فشار مدلDPLH0.03B آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلDPLH0.05B آتونیکس

سنسور فشار مدلDPLH0.05B آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار آتونیکس مدلDPLH00.1B

سنسور فشار آتونیکس مدلDPLH00.1B

سنسورفشار : ترانسمیتر فشار همچون گیج فشار در صنایع و فرآیندهای صنعتی بسیاری کاربرد دارد. با توجه به گستردگی مدل ها و برند ..

سنسور فشار آتونیکس مدلDPLH00.2B

سنسور فشار آتونیکس مدلDPLH00.2B

سنسورفشار : سنسور (sensor)یعنی حس کننده,و از کلمه  sens به معنی حس کردن گرفته شده و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطو ..

سنسور فشار آتونیکس مدلDPLH00.5B

سنسور فشار آتونیکس مدلDPLH00.5B

DPLH00.5B ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار نسبی ۵۰ کیلو پاسکال سنسیس کره جنوبی با کیفیت عالی دارای خروجی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ..

سنسور فشار آتونیکس مدل DPLH0001B

سنسور فشار آتونیکس مدل DPLH0001B

DPLH0001B ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار نسبی ۱۰۰ کیلو پاسکال آتونیکس کره جنوبی با کیفیت عالی دارای خروجی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آ ..

سنسور فشار سنسیس مدل DPLH0003R

سنسور فشار سنسیس مدل DPLH0003R

سنسورفشار : DPLH0003R ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار نسبی، ۳ کیلو پاسکال با نمایشگر پاسکال سنسیس کره جنوبی ب ..

سنسور فشار سنسیس مدل DPLH0005R

سنسور فشار سنسیس مدل DPLH0005R

ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار نسبی سنسیس SENSYS DPLH0005R   DPLH0005R ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار نسبی، ۵ کیلو پاسکال با نما ..

سنسور فشار مدل DWSH0001B2IA آتونیکس

سنسور فشار مدل DWSH0001B2IA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار سنسیس مدل DWSH0002B2IA

سنسور فشار سنسیس مدل DWSH0002B2IA

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل DWSH0010B2IA آتونیکس

سنسور فشار مدل DWSH0010B2IA آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار سنسیس مدل SMGAC009BGA

سنسور فشار سنسیس مدل SMGAC009BGA

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0010BEA

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0010BEA

سنسورفشار : سنسور فشار تجهیزی است که جهت اندازه گیری فشار یک سیال نظیر روغن، گاز و غیره به کار می رود. در صنایع مختلف، فشا ..

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0050BEA

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0050BEA

سنسورفشار : سنسور فشار یک تجهیز اندازه گیری فشار است که پارامتر مکانیکی فشار را به یک سیگنال خروجی الکتریکی تبدیل می ک ..

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0100BEA

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0100BEA

سنسورفشار :   یکی از قطعات مهم و پر مصرف در صنعت سنسورها می باشند. سنسورها دارای انواع و کاربردهای مختلفی هستند، م ..

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0500BEA

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD0500BEA

یک سنسور فشار در واقع وظیفه دارد که فشار یک گاز یا یک مایع را اندازه گیری کرده و به ما اعلام کند. تعریف فشار اگر بخواهیم خیلی دقیق بگ ..

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD1000BEA

سنسور فشار آتونیکس مدل SSGD1000BEA

سنسورفشار : سنسور فشار عموما فشار گاز یا مایع را اندازه می‌گیرد. فشار به اصطلاح نیروی لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع ..

سنسور فشار آتونیکس مدل PMHH2500BKIA

سنسور فشار آتونیکس مدل PMHH2500BKIA

سنسورفشار : سنسور فشار یک دستگاه برای اندازه گیری فشار گازها و یا مایعات است. فشار عبارت از نیروی مورد نیاز ب ..

سنسور فشار مدل آتونیکس PMHH4000BKIA

سنسور فشار مدل آتونیکس PMHH4000BKIA

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار آتونیکس مدل PSB-C01-M5

سنسور فشار آتونیکس مدل PSB-C01-M5

سنسورفشار : سنسور فشار وسیله ای برای اندازه گیری فشار گازها و مایعات و به طور کلی سیالات است. همه ما می دانیم که تعریف فشا ..

سنسور فشار مدل آتونیکس PSB-1-M5

سنسور فشار مدل آتونیکس PSB-1-M5

سنسورفشار :   ترانسدیوسر فشار یک نوع مبدل است که تغییرات در فشار ورودی اعمال شده به سنسور را به یک سیگنال الکتر ..

سنسور فشار آتونیکس مدل PSB-01-M5

سنسور فشار آتونیکس مدل PSB-01-M5

سنسورفشار : سنسور فشار یک تجهیز اندازه گیری فشار است که پارامتر مکانیکی فشار را به یک سیگنال خروجی الکتریکی تبدیل می ک ..

سنسور فشار مدل PSB-1P-M5 سنسیس

سنسور فشار مدل PSB-1P-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSB-01P-M5 سنسیس

سنسور فشار مدل PSB-01P-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدلPSB-V01P-M5 سنسیس

سنسور فشار مدلPSB-V01P-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل آتونیکس PSB-01C-M5

سنسور فشار مدل آتونیکس PSB-01C-M5

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSB-V01C-M5 سنسیس

سنسور فشار مدل PSB-V01C-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار آتونیکس مدل PSB-C01C-M5

سنسور فشار آتونیکس مدل PSB-C01C-M5

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSB-1C-M5 سنسیس

سنسور فشار مدل PSB-1C-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSB-01-M5 سنسیس

سنسور فشار مدل PSB-01-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSB-1-M5 سنسیس

سنسور فشار مدل PSB-1-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

سنسور فشار مدل PSB-C01-M5 سنسیس

سنسور فشار مدل PSB-C01-M5 سنسیس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

برند ها

نوع سنسور فشار

تماس با ما 021 - 33 95 61 00