سنسور فشار مدل PSHH0035BIIG آتونیکس

سنسور فشار مدل PSHH0035BIIG آتونیکس

سنسورفشار : سنسورفشار ، به منظور نظارت و اندازه گیری فشار در سیست ..

برند ها

نوع سنسور فشار

تماس با ما 021 - 33 95 61 00