کنترلر توان مدل SPC1-50-E آتونیکس

کنترلر توان مدل SPC1-50-E آتونیکس

● مشخصات ورودی های مختلف و ساده • DC4-20mA، 1-5VDC، خارجی 24VDC • تعدیل خارجی (1kΩ) • تماس خارجی (ON / OFF) ● عملکرد های مختلف • عملکرد ADJ خارجی  (حد خروجی)  • عملکرد شروع  نرم  (به جز برای  نوع کنترل  ON / OFF) • عملکرد نمایش خارجی • عملکرد تبدیل اتوماتیک50 / 60Hz ● انواع مختلف کنترل توسط سوئیچ حالت • نوع کنترل مرحله ایی • نوع کنترل چرخه ای (ضرب صفر) • نوع کنترل ON / OFF (ضرب صفر) ...

موجودی : موجود در انبار

دسته ها :


● مشخصات ورودی های مختلف و ساده

• DC4-20mA، 1-5VDC، خارجی 24VDC

• تعدیل خارجی (1kΩ)

• تماس خارجی (ON / OFF)

● عملکرد های مختلف

• عملکرد ADJ خارجی  (حد خروجی) 

• عملکرد شروع  نرم  (به جز برای  نوع کنترل  ON / OFF)

• عملکرد نمایش خارجی

• عملکرد تبدیل اتوماتیک50 / 60Hz

● انواع مختلف کنترل توسط سوئیچ حالت

• نوع کنترل مرحله ایی

• نوع کنترل چرخه ای (ضرب صفر)

• نوع کنترل ON / OFF (ضرب صفر)

(1kΩ)
تعدیل خارجی
(ON / OFF)
تماس خارجی
دارد
عملکرد های مختلف
 (حد خروجی) 
عملکرد ADJ خارجی
(به جز برای  نوع کنترل  ON / OFF)
عملکرد شروع  نرم  
دارد
عملکرد نمایش خارجی
50 / 60Hz
عملکرد تبدیل اتوماتیک
توسط سوئیچ حالت
انواع مختلف کنترل
مرحله ایی
نوع کنترل
(ضرب صفر)
نوع کنترل چرخه ای
(ضرب صفر)
نوع کنترل ON / OFF
تماس با ما 021 - 33 95 61 00