کنترلر توان مدل SPC1-50-E آتونیکس

کنترلر توان مدل SPC1-50-E آتونیکس

کنترلرتوان : نظارت بر سیستم های قدرت، از اساسی ترین پیش فرض برای تصمیم گیری معقولانه در یک مرکز کنترلر توان محسوب می شود که با ظهور شبکه های هوشمند، نظارت و کنترلر توان در سیستم های قدرت وارد عصر جدیدی شده است . کنترلر توان دارای پتانسیل زیادی در راستای کاهش تلفات و بهره برداری کامل از منابع می باشد . کنترلر توان نیازمند مجموعه ی محدودی از داده ها بوده و تلورانس خطای شبکه را بهبود می بخشد؛ وجود شبکه های هوشمند کنترل ت ...

موجودی : موجود در انبار

دسته ها :


کنترلرتوان :

نظارت بر سیستم های قدرت، از اساسی ترین پیش فرض برای تصمیم گیری معقولانه در یک مرکز کنترلر توان محسوب می شود که با ظهور شبکه های هوشمند، نظارت و کنترلر توان در سیستم های قدرت وارد عصر جدیدی شده است .

کنترلر توان دارای پتانسیل زیادی در راستای کاهش تلفات و بهره برداری کامل از منابع می باشد . کنترلر توان نیازمند مجموعه ی محدودی از داده ها بوده و تلورانس خطای شبکه را بهبود می بخشد؛ وجود شبکه های هوشمند کنترل توان، پارادایم عملیات سیستم قدرت را تغییر داده است . که اساسی ترین پیش نیاز شبکه ها هوشمند کنترلر توان به کارگیری الگوریتم های توزیعی با استفاده از تبادل داده بین چند نهاد می باشد .

 از جمله مزیت های کنترلر توان :

  • کنترلر توان هوشمند پله ها برای افزایش عمر سیستم
  • قابلیت تنظیمات به صورت دستی و اتوماتیک
  • ارائه شده در دو تیپ 6 و12 پله
  • عدم محدودیت در آرایش پله ها بانک خازن
  • قابل استفاده در بانک های خازنی فشار متوسط
  • مطابق با استاندارد جهانی .

● مشخصات ورودی های مختلف و ساده

• DC4-20mA، 1-5VDC، خارجی 24VDC

• تعدیل خارجی (1kΩ)

• تماس خارجی (ON / OFF)

● عملکرد های مختلف

• عملکرد ADJ خارجی  (حد خروجی) 

• عملکرد شروع  نرم  (به جز برای  نوع کنترل  ON / OFF)

• عملکرد نمایش خارجی

• عملکرد تبدیل اتوماتیک50 / 60Hz

● انواع مختلف کنترل توسط سوئیچ حالت

• نوع کنترل مرحله ایی

• نوع کنترل چرخه ای (ضرب صفر)

• نوع کنترل ON / OFF (ضرب صفر)

(1kΩ)
تعدیل خارجی
(ON / OFF)
تماس خارجی
دارد
عملکرد های مختلف
 (حد خروجی) 
عملکرد ADJ خارجی
(به جز برای  نوع کنترل  ON / OFF)
عملکرد شروع  نرم  
دارد
عملکرد نمایش خارجی
50 / 60Hz
عملکرد تبدیل اتوماتیک
توسط سوئیچ حالت
انواع مختلف کنترل
مرحله ایی
نوع کنترل
(ضرب صفر)
نوع کنترل چرخه ای
(ضرب صفر)
نوع کنترل ON / OFF
تماس با ما 021 - 33 95 61 00