کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی،  ..

كلید اتوماتیک مدل 25 آمپر اشنایدر  LV429556

كلید اتوماتیک مدل 25 آمپر اشنایدر LV429556

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*25A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    25 آمپر کد سری کلید اتوماتیک:& ..

كلید اتوماتیك مدل 160 آمپر اشنایدر

كلید اتوماتیك مدل 160 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*160A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    160 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر  اشنایدر کد محصول :  LV432676

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر اشنایدر کد محصول : LV432676

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*400A قدرت قطع:    36 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    400 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 40 آمپر اشنایدر LV431110

كلید اتوماتیک مدل 40 آمپر اشنایدر LV431110

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*250A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    250 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*250A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    250 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*250A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    250 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  NT06H13P2AF ، فنی کد فنی    NT06H13P2AF نام اخت ..

کلید اتوماتیک مدل 100 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 100 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 63 آمپر اشنایدر کد محصول : LV429552

کلید اتوماتیک مدل 63 آمپر اشنایدر کد محصول : LV429552

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 630 آمپر اشنایدر  LV432876

کلید اتوماتیک مدل 630 آمپر اشنایدر LV432876

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 80 آمپر اشنایدر  LV429551

کلید اتوماتیک مدل 80 آمپر اشنایدر LV429551

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 200 آمپر اشنایدر LV431111

کلید اتوماتیک مدل 200 آمپر اشنایدر LV431111

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک 50 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 50 آمپر تنظیمی چینت

  کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه ..

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک 225 آمپردوطرفه موتوردار-3پل چینت

کلید اتوماتیک 225 آمپردوطرفه موتوردار-3پل چینت

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک 400 آمپردوطرفه موتور دار3پل چینت

کلید اتوماتیک 400 آمپردوطرفه موتور دار3پل چینت

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کاربرد کلید اتوماتیک

تماس با ما 021 - 33 95 61 00