کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  NT06H13P2AF ، فنی کد فنی    NT06H13P2AF نام اخت ..

كلید اتوماتیك مدل 160 آمپر اشنایدر

كلید اتوماتیك مدل 160 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*160A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    160 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کلید اتوماتیک مدل 100 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 100 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 630 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 630 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 80 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 80 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 200 آمپر   اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 200 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کلید اتوماتیک مدل 63 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 63 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

كلید اتوماتیک مدل 40 آمپر  اشنایدر

كلید اتوماتیک مدل 40 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر  اشنایدر

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر  اشنایدر

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

كلید اتوماتیک مدل 25 آمپر  اشنایدر

كلید اتوماتیک مدل 25 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک : به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ،برق صنعتی ،سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز ، ..

کاربرد کلید اتوماتیک

تماس با ما 021 - 33 95 61 00