خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-170

خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-170

خط‌کش دیجیتال (Linear Encoder)   به ابزاری اطلاق می‌گردد که می تواند میزان جابجایی ماشین را با دقت میکرون اندازه‌گیری نموده و بصورت سی ..

خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-220

خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-220

خط‌کش دیجیتال (Linear Encoder)   به ابزاری اطلاق می‌گردد که می تواند میزان جابجایی ماشین را با دقت میکرون اندازه‌گیری نموده و بصورت سی ..

خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-120

خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-120

خط‌کش دیجیتال (Linear Encoder)   به ابزاری اطلاق می‌گردد که می تواند میزان جابجایی ماشین را با دقت میکرون اندازه‌گیری نموده و بصورت سی ..

خط کش دیجیتالOPKON مدل KA300-270

خط کش دیجیتالOPKON مدل KA300-270

خط‌کش دیجیتال (Linear Encoder)   به ابزاری اطلاق می‌گردد که می تواند میزان جابجایی ماشین را با دقت میکرون اندازه‌گیری نموده و بصورت سی ..

خط کش دیجیتال OPKON مدل LTM-100

خط کش دیجیتال OPKON مدل LTM-100

خط‌کش دیجیتال (Linear Encoder)   به ابزاری اطلاق می‌گردد که می تواند میزان جابجایی ماشین را با دقت میکرون اندازه‌گیری نموده و بصورت سی ..

خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-470

خط کش دیجیتال OPKON مدل KA300-470

خط‌کش دیجیتال (Linear Encoder)   به ابزاری اطلاق می‌گردد که می تواند میزان جابجایی ماشین را با دقت میکرون اندازه‌گیری نموده و بصورت سی ..

برند ها

تماس با ما 021 - 33 95 61 00