چراغ گردان مدل MS86L-FFF-Y آتونیکس

چراغ گردان مدل MS86L-FFF-Y آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی -  LED  فوق العاده روشن - توزیع نور گسترده ای با   لنز  برش منشور  گنبدی شکل - دید ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00