رله شیشه ای کتابی مدل 110 ولت ای سی 1 کنتاکت فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 110 ولت ای سی 1 کنتاکت فیندر

رله فیندر ۱۱۰ ولت ای سی ۱ کنتاکت کتابی ۴۰.۶۱ | Finder Relay 110 volt IC 40.61 : رله کتابی ۱۱۰ ولت ای سی فیندر مدل : شیشه ای ۱ کنتاکت باز و بسته روبر ..

رله شیشه ای کتابی مدل 110ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 110ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

رله ۱۱۰ ولت ای سی ۲ کنتاکت کتابی فیندر ۴۰.۵۲ | Finder Relay 110 volt IC 40.52 : رله کتابی ۱۱۰ ولت ای سی فیندر  مدل : شیشه ای ۲ کنتاکت باز و بسته ر ..

رله شیشه ای 8 پایه مدل 24VAV اشنایدر

رله شیشه ای 8 پایه مدل 24VAV اشنایدر

فنی کد فنی    RXM2AB1B7 نام اختصاری    RXM نوع استفاده    رله پلاگین مینیاتوری جریان قراردادی محصور حرارت ..

رله شیشه ای 14 پایه مدل RXM4AB1BD اشنایدر

رله شیشه ای 14 پایه مدل RXM4AB1BD اشنایدر

فنی کد فنی    RXM4AB1BD نام اختصاری    RXM نوع استفاده    Plug-in relay جریان کاری(آمپر)    6 آمپر نوع ..

رله شیشه ای کتابی مدل230 ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل230 ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

۲۳۰ ولت ای سی ۲ کنتاکت رله ۲۳۰ ولت ای سی ۲ کنتاکت کتابی فیندر ۴۰.۵۲ | Finder Relay 230 volt IC 40.52 : رله کتابی ۲۳۰ ولت ای سی فیندر مدل : شیشه ..

رله شیشه ای کتابی مدل 12 ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 12 ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

رله ۱۲ ولت ای سی ۲ کنتاکت کتابی فیندر ۴۰.۵۲ | Finder Relay 12 volt IC 40.52 : رله کتابی ۱۲ ولت ای سی فیندر مدل : شیشه ای ۲ کنتاکت باز و بسته روبردی ..

رله شیشه ای کتابی مدل 110 ولت ای سی فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 110 ولت ای سی فیندر

رله فیندر ۱۱۰ ولت ای سی کتابی ۴۰.۳۱ | Finder Relay 110 volt IC 40.31 : رله کتابی ۱۱۰ ولت ای سی فیندر مدل : شیشه ای یک کنتاکت باز و بسته ۵ پایه ۱ ..

رله شیشه ای کتابی مدل 110 ولت ای سی فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 110 ولت ای سی فیندر

رله فیندر ۱۱۰ ولت ای سی کتابی ۴۰.۵۱ | Finder Relay 110 volt IC 40.51 : رله کتابی ۱۱۰ ولت ای سی فیندر  مدل : شیشه ای یک کنتاکت باز و بسته فاصله پ ..

رله شیشه ای کتابی مدل 24 ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 24 ولت ای سی 2 کنتاکت فیندر

رله ۲۴ ولت ای سی ۲ کنتاکت کتابی فیندر ۴۰.۵۲ | Finder Relay 24 volt IC 40.52 : رله کتابی ۲۴ ولت ای سی فیندر  مدل : شیشه ای ۲ کنتاکت باز و بسته روب ..

رله شیشه ای کتابی مدل 24 ولت ای سی فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 24 ولت ای سی فیندر

رله فیندر ۲۴ ولت ای سی کتابی ۴۰.۳۱ | Finder Relay 24 volt IC 40.31 : رله کتابی ۲۴ ولت ای سی فیندر  مدل : شیشه ای یک کنتاکت باز و بسته ۵ پایه ۱ ..

رله شیشه ای کتابی مدل 220 ولت ای سی فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 220 ولت ای سی فیندر

رله فیندر ۲۲۰ ولت ای سی کتابی ۴۰.۳۱ | Finder Relay 220 volt IC 40.31 : رله کتابی ۲۲۰ ولت ای سی فیندر مدل : شیشه ای یک کنتاکت باز و بسته ۵ پایه ۱ ..

رله شیشه ای کتابی مدل 12 ولت ای سی فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 12 ولت ای سی فیندر

رله کتابی ۱۲ ولت ای سی فیندر  مدل : شیشه ای یک کنتاکت باز و بسته ۵ پایه ۱۰ آمپر و مدل Sensitive دارای ۱۲ آمپر می باشد.     ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-012-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-012-0040 فیندر

رله شیشه ای فیندر مدل  60.13.8.012.0040    12 آمپر     خروجی ac     آمپر 10    سوکت مربوط 90.23    تعداد پایه 11   ..

رله شیشه ای کتابی مدل 230 ولت ای سی فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 230 ولت ای سی فیندر

رله فیندر ۲۳۰ ولت ای سی کتابی ۴۰.۵۱ | Finder Relay 230 volt IC 40.51 : رله کتابی ۲۳۰ ولت ای سی فیندر  مدل : شیشه ای یک کنتاکت باز و بسته فاصله پا ..

رله شیشه ای کتابی مدل 230 ولت دی سی 1 کنتاکت فیندر

رله شیشه ای کتابی مدل 230 ولت دی سی 1 کنتاکت فیندر

رله فیندر ۲۳۰ ولت دی سی ۱ کنتاکت کتابی ۴۰.۶۱ | Finder Relay 230 volt DC 40.61 : رله کتابی ۲۳۰ ولت ای سی فیندر مدل : شیشه ای ۱ کنتاکت باز و بسته ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-060-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-060-0040 فیندر

رله فیندر60.13.8.060.0040    ولتاژ 60    خروجی AC    تعداد کنتاکت  3       10آمپر     سوکت مربوط 90.23     تعدادپ ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-048-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-048-0040 فیندر

رله فیندر60.13.8.048.0040    48 ولتاژ     AC خروجی     تعداد کنتاکت 3     10 آمپر    سوکت مربوطه 90.23   11 تعداد ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-024-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-024-0040 فیندر

رله فیندر 60.13.8.024.0040    ولتاژ 24    تعداد پایه  11  خروجی AC    تعداد کنتاکت 3   آمپر 10     سوکت مربوط 90.23& ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-230-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-230-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-230-0040 فیندر ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-125-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-125-0040 فیندر

رله فیندر60.13.8.125.0040    ولتاژ125    خروجیAC    تعداد کنتاکت 3    آمپر 10    خروجی90.23    تعداد پایه 11 ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-110-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-110-0040 فیندر

    تعداد  کنتاکت آمپر سوکت مربوط   ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00