آمپیلی فایرهای فیبر نوری مدل BF5 آتونیکس

آمپیلی فایرهای فیبر نوری مدل BF5 آتونیکس

سنسور چیست؟ سنسور به المان های حس کننده ای می گویند که ک ..

آمپیلی فایر فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

آمپیلی فایر فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

سنسور چیست؟ سنسور به المان های حس کننده ای می گویند که ک ..

تقویت کننده فیبرنوری سری BRF/BGF/BIF اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری سری BRF/BGF/BIF اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری سری BRF/BGF/BIF اپتکس کد محصول : SC-BRF-BGF-BIF ..

تقویت کننده فیبرنوری سری D1RF اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری سری D1RF اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

تقویت کننده فیبرنوری سری D2RF/D2GF اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری سری D2RF/D2GF اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

تقویت کننده فیبرنوری مدل SC-D3RF-D3IF اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری مدل SC-D3RF-D3IF اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

تقویت کننده فیبرنوری سری V2RF اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری سری V2RF اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری سری V2RF اپتکس کد محصول : SC-V2RF ..

تقویت کننده فیبرنوری مدل D3RF-TDN اپتکس

تقویت کننده فیبرنوری مدل D3RF-TDN اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

● واکنش سریع: حداکثر. 0.5ms ● تنظیم حساسیت خودکار  (تنظیم دکمه ای) / تنظیم حساسیت از راه دور  ●  همزمان سازی ورودی با خارج ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF4RP آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF4RP آتونیکس

● واکنش سریع: حداکثر. 0.5ms ● تنظیم حساسیت خودکار  (تنظیم دکمه ای) / تنظیم حساسیت از راه دور  ●  همزمان سازی ورودی با خارج ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-D1-N آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-D1-N آتونیکس

در مدل های دوگانه و تک صفحه نمایش موجود است * صفحه نمایش دیجیتال دوگانه برای نمایش مقدار فعلی و مقدار تنظیم (BF5 □ -D) * 5 سرعت پاسخ ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-D1-P آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-D1-P آتونیکس

در مدل های دوگانه و تک صفحه نمایش موجود است * صفحه نمایش دیجیتال دوگانه برای نمایش مقدار فعلی و مقدار تنظیم (BF5 □ -D) * 5 سرعت پاسخ ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-S1-N آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-S1-N آتونیکس

در مدل های دوگانه و تک صفحه نمایش موجود است * صفحه نمایش دیجیتال دوگانه برای نمایش مقدار فعلی و مقدار تنظیم (BF5 □ -D) * 5 سرعت پاسخ ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-S1-P آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BF5R-S1-P آتونیکس

در مدل های دوگانه و تک صفحه نمایش موجود است * صفحه نمایش دیجیتال دوگانه برای نمایش مقدار فعلی و مقدار تنظیم (BF5 □ -D) * 5 سرعت پاسخ ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BFC-N آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BFC-N آتونیکس

* تمامی عملکرد و پارامترهای عملکردی را از دستگاه های خارجی (PL، PLC) تنظیم می کند. * پشتیبانی از ارتباطات مختلف: ارتباط RS485، ارتباط سریال، ..

تقویت کننده فیبر نوری مدل BFC-P آتونیکس

تقویت کننده فیبر نوری مدل BFC-P آتونیکس

* تمامی عملکرد و پارامترهای عملکردی را از دستگاه های خارجی (PL، PLC) تنظیم می کند. * پشتیبانی از ارتباطات مختلف: ارتباط RS485، ارتباط سریال، ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00