سنسور نوری مدل BJ آتونیکس

سنسور نوری مدل BJ آتونیکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل BX15M-TFR آتونیکس

سنسور نوری مدل BX15M-TFR آتونیکس

  سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در بر ..

سنسوری نوری مدل BUP آتونیکس

سنسوری نوری مدل BUP آتونیکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل BR3M-MDT آتونیکس

سنسور نوری مدل BR3M-MDT آتونیکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل BYD آتونیکس

سنسور نوری مدل BYD آتونیکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری مدل BTF آتونیکس

سنسور نوری مدل BTF آتونیکس

اجرای اندازه فوق العاده باریک با اتخاذ یک تراشه IC نوری  ابعاد: از طریق پرتو (W13 × H19 × L3.7mm)، منتشر بازتابنده، BGS انعکاسی(W13 × H2 ..

سنسور نوری مدل BS5 آتونیکس

سنسور نوری مدل BS5 آتونیکس

ویژگی های اصلی   اندازه فوق العاده جمع و جور با تقویت کننده توکار (کلکتور باز NPN یا PNP)   اشکال مختلف موجود برای انعطاف ..

سنسور نوری مدل BL13 آتونیکس

سنسور نوری مدل BL13 آتونیکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری استوانه ای مدل S51-MA-2 دیتا لاجیک

سنسور نوری استوانه ای مدل S51-MA-2 دیتا لاجیک

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری مدل BM200 آتونیکس

سنسور نوری مدل BM200 آتونیکس

سوارکردن  آسان در یک فضای محدود با اندازه کوچک و وزن سبک.  مناسب برای تنظیم حساسیت توسط کنترل تنظیم حساسیت خارجی. (تنها نوع ..

سنسور نوری مدل BX15M-TFR آتونیکس

سنسور نوری مدل BX15M-TFR آتونیکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری مدل BA2M آتونیکس

سنسور نوری مدل BA2M آتونیکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسوری نوری مدل BUP آتونیکس

سنسوری نوری مدل BUP آتونیکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری مدل BX5M-MFR آتونیکس

سنسور نوری مدل BX5M-MFR آتونیکس

سنسور های نوری رفلکتوری : سنسورهای نوری رفلکتوری از جمله سنسورهای مجاورتی نوری می باشند که ذر این نوع سنسور ه ..

سنسور نوری سری BH آتونیکس

سنسور نوری سری BH آتونیکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری مدل C2DM-11DN اپتکس

سنسور نوری مدل C2DM-11DN اپتکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری مدل C2DM-11CP اپتکس

سنسور نوری مدل C2DM-11CP اپتکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری مدل BR3M-MDT آتونیکس

سنسور نوری مدل BR3M-MDT آتونیکس

سنسورهای مجاورتی نوری و انواع آن : سنسورهای نوری از نور مادون قرمز با طول 880 MN استفاده می نمایند علت این ا ..

سنسور نوری تشخیص رنگ مدل DM-18T RGB اپتکس

سنسور نوری تشخیص رنگ مدل DM-18T RGB اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل Z2R-400N اپتکس

سنسور نوری مدل Z2R-400N اپتکس

LED قدرت بالا برای تشخیص پایدار و افزایش دید بهتر چهار عنصر LED کمک می کند برای کاهش تخریب در طول زمان. شاخص های خروجی روشن و ثبات برا ..

سنسور نوری مدل Z2R-400P اپتکس

سنسور نوری مدل Z2R-400P اپتکس

LED قدرت بالا برای تشخیص پایدار و افزایش دید بهتر چهار عنصر LED کمک می کند برای کاهش تخریب در طول زمان. شاخص های خروجی روشن و ثبات برا ..

سنسور نوری سری DR-Q400 اپتکس

سنسور نوری سری DR-Q400 اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل BGS-HDL05T اپتکس

سنسور نوری مدل BGS-HDL05T اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری و لیزری مدل E39-R1S Omron

سنسور نوری و لیزری مدل E39-R1S Omron

رفلکتور چشم امرن مدل: Omron E39-R1S رفلکتور یا آینه مخصوص چشم امرن  مناسب برای سنسور های نوری امرن با پیش کد :  ..

سنسور مدل فوتوالکتریک DC اپتکس

سنسور مدل فوتوالکتریک DC اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور مدل فوتوالکتریک AC / DC اپتکس

سنسور مدل فوتوالکتریک AC / DC اپتکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل BR3M-MDT آتونیکس

سنسور نوری مدل BR3M-MDT آتونیکس

سنسور فتوالکتریک استوانه ای E3F2 امرن مدل: Omron E3F2 Omron Cylindrical photoelectric sensor E3F2  خانواده سنسورهای E3F2 امرن به شکل استوانه ای ( س ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-DS1 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-DS1 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای E3F2 امرن مدل: Omron E3F2 Omron Cylindrical photoelectric sensor E3F2  خانواده سنسورهای E3F2 امرن به شکل استوانه ای ( س ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای E3F2 امرن مدل: Omron E3F2 Omron Cylindrical photoelectric sensor E3F2  خانواده سنسورهای E3F2 امرن به شکل استوانه ای ( س ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای E3F2 امرن مدل: Omron E3F2 Omron Cylindrical photoelectric sensor E3F2  خانواده سنسورهای E3F2 امرن به شکل استوانه ای ( س ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای E3F2 امرن مدل: Omron E3F2 Omron Cylindrical photoelectric sensor E3F2  خانواده سنسورهای E3F2 امرن به شکل استوانه ای ( س ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-R4 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-R4 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای E3F2 امرن مدل: Omron E3F2 Omron Cylindrical photoelectric sensor E3F2  خانواده سنسورهای E3F2 امرن به شکل استوانه ای ( س ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-D Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-D Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی E3G امرن مدل: Omron E3G Omron Square photoelectric sensor E3G  خانواده سنسورهای E3G امرن به شکل مکعبی با پوشش پلاستیکی ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP21 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP21 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای امرن سری اقتصادی مدل: Omron E3FA Omron Cylindrical photoelectric sensor E3FA  خانواده سنسورهای E3FA امرن ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP22 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP22 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای امرن سری اقتصادی مدل: Omron E3FA Omron Cylindrical photoelectric sensor E3FA  خانواده سنسورهای E3FA امرن ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-R2M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-R2M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی E3JK امرن مدل: Omron E3JK Omron Square photoelectric sensor E3JK  خانواده سنسورهای E3JK امرن به شکل مکعبی با پوشش پلاستیک ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-5M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-5M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی E3JK امرن مدل: Omron E3JK Omron Square photoelectric sensor E3JK  خانواده سنسورهای E3JK امرن به شکل مکعبی با پوشش پلاستیک ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-R Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-R Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی E3G امرن مدل: Omron E3G Omron Square photoelectric sensor E3G  خانواده سنسورهای E3G امرن به شکل مکعبی با پوشش پلاستیکی ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-RR11 Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-RR11 Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی - چشم امرن سری اقتصادی مدل: Omron E3JK eco Omron Square photoelectric sensor E3JK economy series  خانواده سنسورهای ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-DS30M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-DS30M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-DS30M Omron ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3JK-R4M Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3JK-R4M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی E3JK امرن مدل: Omron E3JK Omron Square photoelectric sensor E3JK  خانواده سنسورهای E3JK امرن به شکل مکعبی با پوشش پلاستیک ..

سنسور نوری مدل BR4M-TDTD آتونیکس

سنسور نوری مدل BR4M-TDTD آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-DR11 Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-DR11 Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی - چشم امرن سری اقتصادی مدل: Omron E3JK eco Omron Square photoelectric sensor E3JK economy series  خانواده سنسورهای ..

سنسور نوری مدل BRP100-DDT-P آتونیکس

سنسور نوری مدل BRP100-DDT-P آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BRP100-DDT آتونیکس

سنسور نوری مدل BRP100-DDT آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BR4M-TDTD-P آتونیکس

سنسور نوری مدل BR4M-TDTD-P آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BR20M-TDTD آتونیکس

سنسور نوری مدل BR20M-TDTD آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BR400-DDT-P آتونیکس

سنسور نوری مدل BR400-DDT-P آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BR20M-TDTL-P آتونیکس

سنسور نوری مدل BR20M-TDTL-P آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BR20M-TDTL آتونیکس

سنسور نوری مدل BR20M-TDTL آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BR20M-TDTD-P آتونیکس

سنسور نوری مدل BR20M-TDTD-P آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته با ..

سنسور نوری مدل BR3M-MDT-P آتونیکس

سنسور نوری مدل BR3M-MDT-P آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی  * تعمیر و نگهداری و کار سیم کشی ساده تر درانواع اتصال  * مقاومت در برابر نویز بهبود یافته ..

سنسور نوری مدل BX15M-TFR آتونیکس

سنسور نوری مدل BX15M-TFR آتونیکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل BR100-DDT آتونیکس

سنسور نوری مدل BR100-DDT آتونیکس

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

سنسور نوری مدل BR100-DDT-P آتونیکس

سنسور نوری مدل BR100-DDT-P آتونیکس

سنسور های نوری رفلکتوری : سنسورهای نوری رفلکتوری از جمله سنسورهای مجاورتی نوری می باشند که ذر این نوع سنسور ه ..

سنسور نوری مدل BEN5M-MFR آتونیکس

سنسور نوری مدل BEN5M-MFR آتونیکس

سنسور نوری رفلکتوری آتونیکس بر اساس نور مدوله شده&nb ..

سنسور نوری رفلکتوری  مدل  PEN-5MA هانیانگ

سنسور نوری رفلکتوری مدل PEN-5MA هانیانگ

سنسور نوری رفلکتوری هاینانگ دارای یک خروجی رله تنظیم فاصله دید از 0.1 الی 5 متر دارای ولوم تنظیم حساسیت  ولتاژ تغذ ..

برند ها

تماس با ما 021 - 33 95 61 00