کنترل دمای آنالوگ سری TA آتونیکس

کنترل دمای آنالوگ سری TA آتونیکس

کنترل دمای انالوگ در سه مدل ورودی سنسور K,PT,J کنترل دمای PID با تنظیم خودکار کنترل ON/OFF و PID انتخاب از طریق سوئیچ خارجی نشانگر ..

کنترلریونیورسال مدلEU7420 اندا

کنترلریونیورسال مدلEU7420 اندا

سايز 72*72 قابليت انتخاب سنسور ورودي قابليت انتخاب ورودي به صورت 20-0/4 ميلي آمپر محاسبه خودکار پارامترهاي Self Tune) PID)  سافت ا ..

کنترلریونیورسال مدلEU8420 اندا

کنترلریونیورسال مدلEU8420 اندا

سايز 96*48 قابليت انتخاب سنسور ورودي قابليت انتخاب ورودي به صورت 20-0/4 ميلي آمپر محاسبه خودکار پارامترهاي Self Tune) PID) سافت استا ..

سنسور دما مدلETB12F08 اندا

سنسور دما مدلETB12F08 اندا

ترموکوپل استفاده شده از نوع J قابليت انتخاب طول مورد نياز (مطابق با سفارش) قابليت نصب با استفاده از کانکتور عدم استفاده در محي ..

سنسوردما مدلETB30F06 اندا

سنسوردما مدلETB30F06 اندا

ترموکوپل استفاده شده از نوع J قابليت انتخاب طول مورد نياز (مطابق با سفارش) قابليت نصب با استفاده از کانکتور عدم استفاده در محي ..

سنسور دما مدلNTC-APP اندا

سنسور دما مدلNTC-APP اندا

سنسور نوع NTC قابليت انتخاب طول مورد نياز مطابق با سفارش رنج کارکرد سنسور 30- تا 80 درجه سانتيگراد جنس مواد سازنده از پلاستيک فشر ..

سنسور دما مدلNTC-APS اندا

سنسور دما مدلNTC-APS اندا

سنسور نوع NTC قابليت انتخاب طول مورد نياز مطابق با سفارش رنج کارکرد سنسور 60- تا 150 درجه سانتيگراد جنس مواد سازنده کابل از سيليک ..

سنسور دما مدلNTC-APT اندا

سنسور دما مدلNTC-APT اندا

سنسور نوع NTC قابليت انتخاب طول مورد نياز مطابق با سفارش رنج کارکرد سنسور 50- تا 105 درجه سانتيگراد جنس مواد سازنده از ترموپلاستي ..

سنسور دما مدلNTC-LPS اندا

سنسور دما مدلNTC-LPS اندا

سنسور نوع NTC قابليت انتخاب طول مورد نياز مطابق با سفارش رنج کارکرد سنسور 60- تا 150 درجه سانتيگراد جنس مواد سازنده کابل از سيليک ..

ترموستات یخچالی مدلEDT2411A اندا

ترموستات یخچالی مدلEDT2411A اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات یخچالی مدلEDT2412A اندا

ترموستات یخچالی مدلEDT2412A اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات یخچالی مدلEDT2423A اندا

ترموستات یخچالی مدلEDT2423A اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات یخچالی مدل EDT5411 اندا

ترموستات یخچالی مدل EDT5411 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات یخچالی مدلEDT5412 اندا

ترموستات یخچالی مدلEDT5412 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات یخچالی مدل EDTW136 اندا

ترموستات یخچالی مدل EDTW136 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات ریلی مدلET5412 اندا

ترموستات ریلی مدلET5412 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات ریلی مدلET2411 اندا

ترموستات ریلی مدلET2411 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات ریلی مدلET2011 اندا

ترموستات ریلی مدلET2011 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات ریلی مدلET1122 اندا

ترموستات ریلی مدلET1122 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات ریلی مدلET1112 اندا

ترموستات ریلی مدلET1112 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات آنالوگ مدلAT411 اندا

ترموستات آنالوگ مدلAT411 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات دیجیتال مدلET9420 اندا

ترموستات دیجیتال مدلET9420 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات دیجیتال مدلET8420اندا

ترموستات دیجیتال مدلET8420اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات ریلی مدلET5411 اندا

ترموستات ریلی مدلET5411 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات ریلی مدلET2001 اندا

ترموستات ریلی مدلET2001 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات آنالوگ مدلatc9311 اندا

ترموستات آنالوگ مدلatc9311 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات دیجیتال مدلET4402 اندا

ترموستات دیجیتال مدلET4402 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات دیجیتال مدلET4410 اندا

ترموستات دیجیتال مدلET4410 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات دیجیتال مدلET4420 اندا

ترموستات دیجیتال مدلET4420 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

ترموستات دیجیتال مدلET7420 اندا

ترموستات دیجیتال مدلET7420 اندا

ترموستات : ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بس ..

کنترل دما مدل TC4Y-14R آتونیکس

کنترل دما مدل TC4Y-14R آتونیکس

کنترل دما آتونیکس مدل  TC4Y-14R این مدل کنترلر از محصولات آتونیکس از لحاظ قیمت ..

نوع کنترلر دما

تماس با ما 021 - 33 95 61 00