چشم بالای درب مدل ADS-AF آتونیکس

چشم بالای درب مدل ADS-AF آتونیکس

●عملکرد انتخاب زمان توقف  (انتخاب زمان توقف 2/7/15 ثانیه.) ● عملکرد 4 مرحله ای متغیر برای منطقه سنجش جلو یی ( °7.5، °14.5 ، ..

سنسور کنار درب سری ADS-SE آتونیکس

سنسور کنار درب سری ADS-SE آتونیکس

سنسورکنار درب : سنسورکناردرب ، برای امنیت روزانه مفید است . این ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00