چشم بالای درب مدل ADS-AF آتونیکس

چشم بالای درب مدل ADS-AF آتونیکس

●عملکرد انتخاب زمان توقف  (انتخاب زمان توقف 2/7/15 ثانیه.) ● عملکرد 4 مرحله ای متغیر برای منطقه سنجش جلو یی ( °7.5، °14.5 ، ..

سنسور کنار درب سری ADS-SE آتونیکس

سنسور کنار درب سری ADS-SE آتونیکس

● فاصله سنجش طولانی: 0 تا 10 متر ● شدت نور محیطی بالا، : حداکثر. 100،000 لوکس نور خورشید ● اتصال سر سنسور به کنترلگر آسان  ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00