سنسور خازنی مدل CR18-8DP آتونیکس

سنسور خازنی مدل CR18-8DP آتونیکس

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم چ ..

سنسور خازنی مدل CR30-15AC آتونیکس

سنسور خازنی مدل CR30-15AC آتونیکس

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم چ ..

سنسور خازنی مدل CR30-15AO آتونیکس

سنسور خازنی مدل CR30-15AO آتونیکس

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم چ ..

سنسور خازنی مدل CR30-15DN آتونیکس

سنسور خازنی مدل CR30-15DN آتونیکس

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم چ ..

سنسور خازنی مدل CR30-15DP آتونیکس

سنسور خازنی مدل CR30-15DP آتونیکس

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم چ ..

سنسور خازنی مدل CR18-8AC آتونیکس

سنسور خازنی مدل CR18-8AC آتونیکس

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم چ ..

سنسور خازنی مدل CR18-8AO آتونیکس

سنسور خازنی مدل CR18-8AO آتونیکس

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم چ ..

سنسور خازنی مدل E2k Omron

سنسور خازنی مدل E2k Omron

سنسور خازنی امرن مدل: Omron E2k سنسور خازنی Proximity Sensor در واقع نوع خاصی از سنسور القایی با کاربردی گسترده می باشد  این رنج سن ..

سنسور خازنی مدل TC-30N15C توکی

سنسور خازنی مدل TC-30N15C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خرو ..

سنسور خازنی مدل TC-30P15C توکی

سنسور خازنی مدل TC-30P15C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 10-30 VDC با خر ..

سنسور خازنی مدل TC-30Y15C توکی

سنسور خازنی مدل TC-30Y15C توکی

  سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 220 ..

سنسور خازنی مدل TC-18Y8C توکی

سنسور خازنی مدل TC-18Y8C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 220VAC /NC ..

سنسور خازنی مدل TC-18P8C توکی

سنسور خازنی مدل TC-18P8C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خرو ..

سنسور خازنی مدل TC-18N8C توکی

سنسور خازنی مدل TC-18N8C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 10-30 VDC با خر ..

قطر سنسور خازنی

نوع خروجی سنسور خازنی

تماس با ما 021 - 33 95 61 00