سنسور فشار سری PSQ آتونیکس

سنسور فشار سری PSQ آتونیکس

سنسور چیست؟ سنسور به المان های حس کننده ای می گویند که ک ..

سنسور فشار سری PSAN آتونیکس

سنسور فشار سری PSAN آتونیکس

سنسور چیست؟ سنسور به المان های حس کننده ای می گویند که ک ..

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-3.5BG سنسیس

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-3.5BG سنسیس

میزان خطای ترانسمیترهای فشار سری M5256 حداکثر 0.50% در FullScale است. برگه کالیبراسیون هر یک از محصولات توسط شرکت سنسیس صادر شده و در داخل بس ..

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-007BG سنسیس

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-007BG سنسیس

میزان خطای ترانسمیترهای فشار سری M5256 حداکثر 0.50% در FullScale است. برگه کالیبراسیون هر یک از محصولات توسط شرکت سنسیس صادر شده و در داخل بس ..

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-010BG سنسیس

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-010BG سنسیس

میزان خطای ترانسمیترهای فشار سری M5256 حداکثر 0.50% در FullScale است. برگه کالیبراسیون هر یک از محصولات توسط شرکت سنسیس صادر شده و در داخل بس ..

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-016BG سنسیس

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-016BG سنسیس

میزان خطای ترانسمیترهای فشار سری M5256 حداکثر 0.50% در FullScale است. برگه کالیبراسیون هر یک از محصولات توسط شرکت سنسیس صادر شده و در داخل بس ..

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-030BG سنسیس

ترانسمیتر فشار مدل M5256-11700E-030BG سنسیس

میزان خطای ترانسمیترهای فشار سری M5256 حداکثر 0.50% در FullScale است. برگه کالیبراسیون هر یک از محصولات توسط شرکت سنسیس صادر شده و در داخل بس ..

ترانسمیتر فشار مدل PTDH 1000 BCIA سنسیس

ترانسمیتر فشار مدل PTDH 1000 BCIA سنسیس

ترانسمیترهای فشار سری PTDH به دلیل ساختار فیزیکی خاص امکان اندازه گیری فشار در دمای بالا را با دقت مناسب فراهم می کند.به دلیل استفاده ..

ترانسمیتر فشار مدل PTDH 1500 BCIA سنسیس

ترانسمیتر فشار مدل PTDH 1500 BCIA سنسیس

ترانسمیترهای فشار سری PTDH به دلیل ساختار فیزیکی خاص امکان اندازه گیری فشار در دمای بالا را با دقت مناسب فراهم می کند.به دلیل استفاده ..

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0050-A سنسیس

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0050-A سنسیس

ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار سری DPUH برای اندازه گیری اختلاف فشار،فشار خلاء،فشار گیج وبخصوص برای فشارهای کم برای گاز های غیر خورنده ی ..

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0100-A سنسیس

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0100-A سنسیس

ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار سری DPUH برای اندازه گیری اختلاف فشار،فشار خلاء،فشار گیج وبخصوص برای فشارهای کم برای گاز های غیر خورنده ی ..

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0200-A سنسیس

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0200-A سنسیس

ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار سری DPUH برای اندازه گیری اختلاف فشار،فشار خلاء،فشار گیج وبخصوص برای فشارهای کم برای گاز های غیر خورنده ی ..

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0300-A سنسیس

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0300-A سنسیس

ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار سری DPUH برای اندازه گیری اختلاف فشار،فشار خلاء،فشار گیج وبخصوص برای فشارهای کم برای گاز های غیر خورنده ی ..

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0500-A سنسیس

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0500-A سنسیس

ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار سری DPUH برای اندازه گیری اختلاف فشار،فشار خلاء،فشار گیج وبخصوص برای فشارهای کم برای گاز های غیر خورنده ی ..

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-1000-A سنسیس

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-1000-A سنسیس

ترانسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار سری DPUH برای اندازه گیری اختلاف فشار،فشار خلاء،فشار گیج وبخصوص برای فشارهای کم برای گاز های غیر خورنده ی ..

برند ها

نوع سنسور فشار

تماس با ما 021 - 33 95 61 00