سوکت 8پایه مدل PG-08 آتونیکس

سوکت 8پایه مدل PG-08 آتونیکس

سوکت 8پایه مدل PG-08 آتونیکس ..

سوکت 11 پایه مدل PS-11 آتونیکس

سوکت 11 پایه مدل PS-11 آتونیکس

سوکت 11 پایه مدل PS-11 آتونیکس ..

سوکت 8 پایه مدل PS-08 آتونیکس

سوکت 8 پایه مدل PS-08 آتونیکس

سوکت 8 پایه مدل PS-08 آتونیکس ..

کوپلینگ سریSRB سانگیل

کوپلینگ سریSRB سانگیل

کوپلینگ (Coupling) : کوپلینگ ..

کوپلینگ سری sfc سانگیل

کوپلینگ سری sfc سانگیل

کوپلینگ (Coupling) : کوپلینگ ..

کوپلینگ سری sd سانگیل

کوپلینگ سری sd سانگیل

کوپلینگ (Coupling) : کوپلینگ ..

کوپلینگ سری shd سانگیل

کوپلینگ سری shd سانگیل

کوپلینگ (Coupling) : کوپلینگ ..

کانکتور مدل CLD 3-2 آتونیکس

کانکتور مدل CLD 3-2 آتونیکس

کانکتور مدل CLD 3-2 آتونیکس ..

کانکتور مدل CID 3-2 آتونیکس

کانکتور مدل CID 3-2 آتونیکس

کانکتور مدل CID 3-2 آتونیکس ..

کانکتور مدل CID4-10R آتونیکس

کانکتور مدل CID4-10R آتونیکس

کانکتور مدل CID4-10R آتونیکس ..

جنس کوپلینگ

تماس با ما 021 - 33 95 61 00