تایمر آنالوگ AT8PMN آتونیکس

تایمر آنالوگ AT8PMN آتونیکس

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که برای ان ..

تایمر آنالوگ  AT8PSN آتونیکس

تایمر آنالوگ AT8PSN آتونیکس

یکی از وسایل فرمان دهنده مدارهای کنترل اتوماتیک، تایمرها یا رله های زمانی هستند که وظیفه کنترل مدار را برای زمان معینی به عهده دارند. ..

تایمر دیجیتال FS4E آتونیکس

تایمر دیجیتال FS4E آتونیکس

  تایمر چیست؟ تایمر  وسیله ای که وظیفه آن تنظیم  بازه زمان مشخص بین دو عملکرد خاص ،در مدار فرما ..

تایمرهفتگی LE365S-41 آتونیکس

تایمرهفتگی LE365S-41 آتونیکس

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که برای ان ..

تایمر مکانیکی  LE3S آتونیکس

تایمر مکانیکی LE3S آتونیکس

  تایمر مکانیکی : معمولا با چرخاندن یک شماره به فاصله زمانی مورد نظر تنظیم می شود. آنها مشابه ساعت زنگ دار مکانیکی عمل م ..

تایمر انالوگ ATE-60M آتونیکس

تایمر انالوگ ATE-60M آتونیکس

تایمر انالوگ ATE-60M آتونیکس تایمر بعد از وصل تغذیه شروع به شمردن زمان میکند و بعد از اینکه زمان تعیین شده را سپردی کرد، رله یا رله ها ..

تایمر آنالوگ ATE-30M آتونیکس

تایمر آنالوگ ATE-30M آتونیکس

تایمر آنالوگ: معمولاً زمانی که سپری شده است را نمایش نمی‌دهند، ولی از طریق یک اندیکاتور (هشدار دهنده) وضعیت تایمر را ( ..

تایمر مدل MA4N هانیانگ

تایمر مدل MA4N هانیانگ

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمر آنالوگ  ATE8-43  آتونیکس

تایمر آنالوگ ATE8-43 آتونیکس

به کمک تایمر در صنعت ؛ مدت زمانی را برای ارسال سیگنال های خروجی و یا دریافت سیگنال های ورودی تعریف می کنند . بطوریکه پس از ورود سیگنال ه ..

تایمر دیجیتال  LE7M-2 آتونیکس

تایمر دیجیتال LE7M-2 آتونیکس

تایمرهای هفتگی/سالیانه دیجیتال سری LE7M آتونیکس قابلیت کنترل و تنظیم زمان با واحد هفته یا سال را به کاربر ارائه می کند. تنظیم ساده و مانیتو ..

تایمر دیجیتالLE4S آتونیکس

تایمر دیجیتالLE4S آتونیکس

تایمر چیست؟ یکی از وسایل فرمان دهنده مدارهای کنترل اتوماتیک، تایمرها یا رله های زمانی هستند که وظیفه کنترل مدار را برای زمان معین ..

تایمر آنالوگ  ATE-10M آتونیکس

تایمر آنالوگ ATE-10M آتونیکس

تایمر یا رله زمانی مجموعه کلیدی است که از یک سری کنتاکت های باز و بسته تشکیل شده است. مکانیزم عملکرد تا ..

تایمر آنالوگ  ATE-10S آتونیکس

تایمر آنالوگ ATE-10S آتونیکس

تایمر با به زبان شیرین پارسی ( =زمان‌سنج ) یگ گونه از ساعت است که کاربر برای سنجش بازه‌ها ( محدوده‌ها )ی زمانی از آن بهره می‌برد. کر ..

تایمر آنالوگATE-30S آتونیکس

تایمر آنالوگATE-30S آتونیکس

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که برای اندازه گیری فاصله زمانی خاص استفاده می شود. تا ..

تایمر آنالوگ ATE-60S آتونیکس

تایمر آنالوگ ATE-60S آتونیکس

يكي از وسايل فرمان دهنده مدارهاي كنترل اتوماتيك، تايمرها يا رله هاي زماني هستند كه وظيفه كنترل مدار را براي مدت زماني معين به عهده دارند ..

تایمر مولتی رنج مدل  H3CR-A Omron

تایمر مولتی رنج مدل H3CR-A Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک س ..

تایمر مولتی رنج AT8N آتونیکس

تایمر مولتی رنج AT8N آتونیکس

تایمر چیست: تایمر یا رله های زمانی دستگاهی است که کارایی آن جهت کنترل زمان در مدارات است بدین صورت که میتواند از چند دهم ثان ..

تایمر مولتی رنج مدلH3CR-H Omron

تایمر مولتی رنج مدلH3CR-H Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمر مولتی رنج مدل H3CR-G Omron

تایمر مولتی رنج مدل H3CR-G Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمر مولتی رنج مدلH3CR-F Omron

تایمر مولتی رنج مدلH3CR-F Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی آنالوگ مدل H3DE-F Omron

تایمرکتابی آنالوگ مدل H3DE-F Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی آنالوگ مدلH3DE-S Omron

تایمرکتابی آنالوگ مدلH3DE-S Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی آنالوگ مدل H3DE-M Omron

تایمرکتابی آنالوگ مدل H3DE-M Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدل H3DS-M Omron

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدل H3DS-M Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی آنالوگ مدل H3DE-H Omron

تایمرکتابی آنالوگ مدل H3DE-H Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی آنالوگ مدلH3DE-G Omron

تایمرکتابی آنالوگ مدلH3DE-G Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-A Omron

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-A Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-F Omron

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-F Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-S Omron

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-S Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمر دیجیتالی مدل H5CX Omron

تایمر دیجیتالی مدل H5CX Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدل H3DE-X Omron

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدل H3DE-X Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-G Omron

تایمرکتابی باریک آنالوگ مدلH3DS-G Omron

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک س ..

تایمر آنالوگ و دیجیتال مدل PTM232 اندا

تایمر آنالوگ و دیجیتال مدل PTM232 اندا

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلی ..

تایمر آنالوگ و دیجیتال مدلATF02 اندا

تایمر آنالوگ و دیجیتال مدلATF02 اندا

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که بر ..

تایمرآنالوگ و دیجیتال مدلATM9321 اندا

تایمرآنالوگ و دیجیتال مدلATM9321 اندا

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که بر ..

تایمر دیجیتال و آنالوگ مدل ATP4 اندا

تایمر دیجیتال و آنالوگ مدل ATP4 اندا

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که بر ..

تایمر دیجیتال و آنالوگ مدل ETM742 اندا

تایمر دیجیتال و آنالوگ مدل ETM742 اندا

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که بر ..

تایمردیجیتال و آنالوگ مدل ETM2432 اندا

تایمردیجیتال و آنالوگ مدل ETM2432 اندا

تایمر چیست؟ تایمر نوعی ساعت است که بر ..

نوع تایمر

تماس با ما 021 - 33 95 61 00