سنسور خازنی مدل TC-18N8C توکی

سنسور خازنی مدل TC-18N8C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 10-30 VDC با خر ..

سنسور خازنی مدل TC-18P8C توکی

سنسور خازنی مدل TC-18P8C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خرو ..

سنسور خازنی مدل TC-18Y8C توکی

سنسور خازنی مدل TC-18Y8C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 220VAC /NC ..

سنسور خازنی مدل TC-30N15C توکی

سنسور خازنی مدل TC-30N15C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خرو ..

سنسور خازنی مدل TC-30P15C توکی

سنسور خازنی مدل TC-30P15C توکی

سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 10-30 VDC با خر ..

سنسور خازنی مدل TC-30Y15C توکی

سنسور خازنی مدل TC-30Y15C توکی

  سنسور خازنی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 220 ..

سنسور القایی مدل PS-HN35C توکی

سنسور القایی مدل PS-HN35C توکی

سنسورالقایی مکعبی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC ..

سنسور القایی مدل PS-HP35C توکی

سنسور القایی مدل PS-HP35C توکی

سنسورالقایی مکعبی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC ..

سنسور القایی مدل TK-12N4C توکی

سنسور القایی مدل TK-12N4C توکی

سنسورالقایی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خر ..

سنسور القایی مدل TK-12P4C توکی

سنسور القایی مدل TK-12P4C توکی

سنسورالقایی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خر ..

سنسور القایی مدل TK-12Y4D توکی

سنسور القایی مدل TK-12Y4D توکی

سنسورالقایی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 220VAC/NO ..

سنسور القایی مدل TK-18N8C توکی

سنسور القایی مدل TK-18N8C توکی

سنسورالقایی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خر ..

سنسور القایی مدل TK-18P8C توکی

سنسور القایی مدل TK-18P8C توکی

سنسورالقایی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه10-30 VDC با خر ..

سنسور القایی مدل TK-18Y8D توکی

سنسور القایی مدل TK-18Y8D توکی

سنسورالقایی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 220VAC/NO ..

سنسور القایی مدل TK-8P2B توکی

سنسور القایی مدل TK-8P2B توکی

سنسورالقایی  توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 10-30 VCD ب ..

سنسور القایی مدل TL-EN5B توکی

سنسور القایی مدل TL-EN5B توکی

سنسورالقایی مکعبی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 10-30 VC ..

سنسور القایی مدل TL-EP5B توکی

سنسور القایی مدل TL-EP5B توکی

سنسورالقایی مکعبی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 10-30 VC ..

سنسور القایی مدل TK-8Y2D توکی

سنسور القایی مدل TK-8Y2D توکی

سنسورالقایی توکی(TOKY) دارای مقاومت بالا دربرابر نویز قابل اطمینان،عمر طولانی،سهولت در نصب و راه اندازی تغذیه 220VAC /NO ..

پنل متر مدل DE توکی

پنل متر مدل DE توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DA8 توکی

پنل متر مدل DA8 توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DK8A توکی

پنل متر مدل DK8A توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DK توکی

پنل متر مدل DK توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DP3 توکی

پنل متر مدل DP3 توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DM توکی

پنل متر مدل DM توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DL8A توکی

پنل متر مدل DL8A توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DX توکی

پنل متر مدل DX توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DP5 توکی

پنل متر مدل DP5 توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

پنل متر مدل DP4 توکی

پنل متر مدل DP4 توکی

پنل متر چیست؟ پنل م ..

کنترلر رطوبت محیط مدل JC-411 توکی

کنترلر رطوبت محیط مدل JC-411 توکی

رطوبت سنج (HUMIDITY METER) یکی از ابزارهای اندازه گیری بخار آب در جو، در خاک و ی ..

پنل متر مدل DK8A توکی

پنل متر مدل DK8A توکی

پنل متر مدل DK8A توکی ..

پنل متر مدل DA8 توکی

پنل متر مدل DA8 توکی

پنل متر مدل DA8 توکی ..

پنل متر مدل DE توکی

پنل متر مدل DE توکی

پنل متر مدل DE توکی ..

پنل متر مدل DM توکی

پنل متر مدل DM توکی

پنل متر مدل DM توکی ..

پنل متر مدل DP3 توکی

پنل متر مدل DP3 توکی

پنل متر مدل DP3 توکی ..

پنل متر مدل DK توکی

پنل متر مدل DK توکی

پنل متر مدل DK توکی ..

پنل متر مدل DP5 توکی

پنل متر مدل DP5 توکی

پنل متر مدل DP5 توکی ..

پنل متر مدل DX توکی

پنل متر مدل DX توکی

پنل متر مدل DX توکی ..

پنل متر مدل DL8A توکی

پنل متر مدل DL8A توکی

پنل متر مدل DL8A توکی ..

پنل متر مدل DP4 توکی

پنل متر مدل DP4 توکی

پنل متر مدل DP4 توکی ..

شمارنده مدل CI7-RA60 توکی

شمارنده مدل CI7-RA60 توکی

شمارنده یا کانتر ( ..

شمارنده دیجیتال مدل CM توکی

شمارنده دیجیتال مدل CM توکی

شمارنده دیجیتال مدل CM Pulse signal is widely applied in automation industry for quantity counting, length measuring and motion analysis,etc. According to the output signals and application features of such sensors, the ..

قطر سنسور خازنی

نوع خروجی سنسور خازنی

نوع کنترلر دما

نوع مولتی پنل متر

تماس با ما 021 - 33 95 61 00