کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور بی صدا دوپل 40 آمپر چینت

کنتاکتور بی صدا دوپل 40 آمپر چینت

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور بی صدا دوپل 20 آمپر چینت

کنتاکتور بی صدا دوپل 20 آمپر چینت

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپردوپل چینت

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپردوپل چینت

  NB1-63/2P   C25A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت  قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/2P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/2P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کاربرد کنتاکتور

تماس با ما 021 - 33 95 61 00