لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل چیست؟ لودسل برای اندازه گیری نیرو در کارخانجات مختلف و نیز اندازه گیری کشش کابل ها و کشش نخ در کارخانجا ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00