لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل مدل LBB200 سوها

لودسل مدل LBB200 سوها

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل سری AB120 سوها

لودسل سری AB120 سوها

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل سری SS300 سوها

لودسل سری SS300 سوها

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل مدل LBB200 سوها

لودسل مدل LBB200 سوها

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل سری AB120 سوها

لودسل سری AB120 سوها

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل سری SS300 سوها

لودسل سری SS300 سوها

لودسل چیست؟ لودسل یکی از انواع سنسور ..

لودسل CAS مدل BC

لودسل CAS مدل BC

لودسل یك نوع حسگر (سنسور) الكترونیكی برای اندازه‌گیری وزن و نیرو است که با اعمال نيرو بر روي آن يک سيگنال الکتريکي ضعيف در حد ميلي ولت ر ..

لودسل CAS مدل  BCL

لودسل CAS مدل BCL

سلول بار قلب قلب دستگاه های اندازه گیری الکترونیکی است. با پیشرفت سریع فناوری سنسور ، دستگاههای توزین الکترونیکی در بسیاری از مناطق ص ..

لودسل CAS مدل BCA

لودسل CAS مدل BCA

سنسوری الکترونیکی هست که جهت اندازه گیری نیرو و وزن اجسام به کار گرفته میشود،کمتر نفراتی هستند که تا به حال از ترازو و یا باسکول جهت اندا ..

لودسل CAS مدل BCA

لودسل CAS مدل BCA

سنسوری الکترونیکی هست که جهت اندازه گیری نیرو و وزن اجسام به کار گرفته میشود،کمتر نفراتی هستند که تا به حال از ترازو و یا باسکول جهت اندا ..

لودسل CAS مدل BCM

لودسل CAS مدل BCM

سنسوری الکترونیکی هست که جهت اندازه گیری نیرو و وزن اجسام به کار گرفته می‌شود، کمتر نفراتی هستند که تا به حال از ترازو و یا باسکول جهت ..

لودسل CAS مدل BCH

لودسل CAS مدل BCH

لودسل يك نوع حسگر (Sensor) الكترونيكي براي اندازه‌گيري وزن و نيرو است كه در انواع كششي، خمشي، فشاري و پيچشي ساخته شده است. دقت لو ..

لودسل CAS مدل BCLS

لودسل CAS مدل BCLS

لودسل Load Cell ها از جمله تجهیزات پرکاربرد در صنعت هستند ، اندازه‌‌گیری نیرو در واحدهای تولیدی مختلف و نیز اندازه‌گیری کشش کابل‌&zw ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00