تایمر مکانیکی  LE3S آتونیکس

تایمر مکانیکی LE3S آتونیکس

  تایمر مکانیکی : معمولا با چرخاندن یک شماره به فاصله زمانی مورد نظر تنظیم می شود. آنها مشابه ساعت زنگ دار مکانیکی عمل م ..

نوع تایمر

تماس با ما 021 - 33 95 61 00