رله SSR مدل HSR-2A702Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A702Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2A502Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A502Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2A402Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A402Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2A202Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A202Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2A102Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A102Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2D702Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D702Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2D502Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D502Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2D402Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D402Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2D302Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D302Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2D202Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D202Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSR مدل HSR-2D102Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D102Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

تایمر مدل MA4N هانیانگ

تایمر مدل MA4N هانیانگ

  تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های ب ..

پالس متر سری RP3 هانیانگ

پالس متر سری RP3 هانیانگ

پالس متر چیست ؟ در سیستم های کنترل صنعتی به دلیل اهمیت بالای دقت خروجی دستگ ..

پالس متر سری RP3 هانیانگ

پالس متر سری RP3 هانیانگ

پالس متر چیست ؟ در سیستم های کنترل صنعتی به دلیل اهمیت بالای دقت خروجی دستگ ..

شمارنده مدل ge4-p61d هانیانگ

شمارنده مدل ge4-p61d هانیانگ

شمارنده یا کانتر (COUNTER) دستگاهی است که ..

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

تایمر مدل MA4N هانیانگ

تایمر مدل MA4N هانیانگ

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سر ..

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15FC هانیانگ

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15FC هانیانگ

سنسور خازنی پلاستیکی قطر 30 با فاصله 15 میلیمتر – 12~240 ولت NC – AC/DC ..

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15FA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15FA هانیانگ

سنسور خازنی پلاستیکی قطر 30 با فاصله 15 میلیمتر – 12~240 ولت NO – AC/DC ..

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15NA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15NA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 30 با فاصله 15 میلی متر- NPN/NO ..

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15PA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 30 مدل CUP30R-15PA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 30 با فاصله 15 میلی متر – PNP/NO ..

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8FA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8FA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر- 12~240 ولت NO – AC/DC ..

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8FA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8FA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر- 12~240 ولت NO – AC/DC ..

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8NA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8NA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر – NPN/NO ..

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8PA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 مدل CUP18R-8PA هانیانگ

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر – PNP/NO ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RM-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RM-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RM-1.5PA هانیانگ ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-1220 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-1220 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC ، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-220 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-220 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-420 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-420 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC ، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-820 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-820 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC ، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل RT9-000 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل RT9-000 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RT9 هانیانگ : ورودی و خروجی مولتی رکورد (ثبت) یا کنترل دما خروجی RS485 و 422 بزرگنمایی ، رکورد ..

رکورد (ثبات) مدل RT9-105 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل RT9-105 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RT9 هانیانگ : ورودی و خروجی مولتی رکورد (ثبت) یا کنترل دما خروجی RS485 و 422 بزرگنمایی ، رکورد ..

اینکودر 10 پالس مدل HE50B-8-10-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 10 پالس مدل HE50B-8-10-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 100 پالس مدل HE50B-8-100-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 100 پالس مدل HE50B-8-100-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-6-L-5 هانیانگ

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-6-L-5 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 1024 پالس مدل HE50B-8-1024-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 1024 پالس مدل HE50B-8-1024-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 1024 پالس مدل HE50B-8-1024-6-L-5 هانیانگ

اینکودر 1024 پالس مدل HE50B-8-1024-6-L-5 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 360 پالس مدل HE50B-8-360-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 360 پالس مدل HE50B-8-360-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 50 پالس مدل HE50B-8-50-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 50 پالس مدل HE50B-8-50-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 500 پالس مدل HE50B-8-500-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 500 پالس مدل HE50B-8-500-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر چرخ دار با دقت سانتی متر مدل PSC-MB-AB-T-24 هانیانگ

اینکودر چرخ دار با دقت سانتی متر مدل PSC-MB-AB-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر چرخ دار با دقت میلی متر متر مدل PSC-MC-AB-T-24 هانیانگ

اینکودر چرخ دار با دقت میلی متر متر مدل PSC-MC-AB-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ

اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

پالس متر سری RP3-5A1 هانیانگ

پالس متر سری RP3-5A1 هانیانگ

پالس متر چیست ؟ در سیستم های کنترل صنعتی به دلیل اهمیت بالای دقت خروجی دستگ ..

پالس متر سری RP3-5A4 هانیانگ

پالس متر سری RP3-5A4 هانیانگ

پالس متر چیست ؟ در سیستم های کنترل صنعتی به دلیل اهمیت بالای دقت خروجی دستگ ..

پالس متر سری RP6-5A1 هانیانگ

پالس متر سری RP6-5A1 هانیانگ

پالس متر چیست ؟ در سیستم های کنترل صنعتی به دلیل اهمیت بالای دقت خروجی دستگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل HLP1 هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل HLP1 هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) ابعاد 48X24 ورودی 20-4 میلی متر- بدون ولتاژ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی امپرو میلی امپر AC و3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی امپرو میلی امپرAC- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودیAC ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-N-A هانیانگ

شان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی AC ولت – بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی dc امپرو میلی امپر 20~4 /3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی dc امپرو میلی امپر 20~4- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودیdc ولتاژ 10~0 ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی dc ولتاژ 10~0 ولت- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی امپرو میلی امپر AC و3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی امپرو میلی امپرAC- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودیAC ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی AC ولت – بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی dc امپرو میلی امپر 20~4 /3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودیdc ولتاژ 10~0 ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی dc ولتاژ 10~0 ولت- بدون خروجی ..

منبع تغذیه سنسور مدل HPA-12 هانیانگ

منبع تغذیه سنسور مدل HPA-12 هانیانگ

منبع تغذیه سنسور همراه با خروجی رله ..

چشم پرده ای مدل PAN20 هانیانگ

چشم پرده ای مدل PAN20 هانیانگ

چشم پرده ای 24 سانتی متر / 40 سانتی متر / 48 سانتی متر / 72 سانتی متر / 96 سانتی متر ..

سنسور نوری U شکل مدل PU-50S هانیانگ

سنسور نوری U شکل مدل PU-50S هانیانگ

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجود یا حضور ..

سنسور نوری U شکل مدل PU-30S هانیانگ

سنسور نوری U شکل مدل PU-30S هانیانگ

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجود یا حضور ..

سنسور نوری مدل PLD-R2P هانیانگ

سنسور نوری مدل PLD-R2P هانیانگ

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجود یا حضور ..

سنسور نوری  مدل PLD-R2N هانیانگ

سنسور نوری مدل PLD-R2N هانیانگ

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجود یا حضور ..

سنسور نوری  مدل PEN-T10A هانیانگ

سنسور نوری مدل PEN-T10A هانیانگ

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجود یا حضور ..

چشم قطر 18 مدل PR هانیانگ

چشم قطر 18 مدل PR هانیانگ

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجود یا حضور ..

سنسور نوری مکعبی مدل PN-T3 هانیانگ

سنسور نوری مکعبی مدل PN-T3 هانیانگ

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجود یا حضور ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024SBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024SBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024SBB هانیانگ چهار جهت با امرجنسی تک سرعته ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024SDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024SDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024SDD هانیانگ چهار دکمه دو سرعته با امرجنسی ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022SB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022SB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022SB هانیانگ دو شاسی تک سرعت با امرجنسی ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026SBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026SBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026SBBB هانیانگ   ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026SDDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026SDDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026SDDD هانیانگ ..

انکودر مدل E50S8-100-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-100-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-360-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-360-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-500-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-500-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-600-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-600-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-1000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-1000-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-2000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-2000-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-2500-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-2500-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-3600-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-3600-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-5000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-5000-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E50S8-8000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-8000-3-t-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار نه شاسی تک سرعت مدل HY-1029SBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار نه شاسی تک سرعت مدل HY-1029SBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار 9 شاسی تک سرعت مدل HY-1029SBBB هانیانگ ..

شاسی جرثقیل چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024BB هانیانگ

شاسی جرثقیل چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024BB هانیانگ

شاسی جرثقیل چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024BB هانیانگ چهار جهت تک سرعته ..

شاسی جرثقیل چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024DD هانیانگ

شاسی جرثقیل چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024DD هانیانگ

شاسی جرثقیل چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024DD هانیانگ ..

شاسی جرثقیل دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022B هانیانگ

شاسی جرثقیل دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022B هانیانگ

شاسی جرثقیل دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022B هانیانگ ..

شاسی جرثقیل دو شاسی دو سرعت مدل HY-1022D هانیانگ

شاسی جرثقیل دو شاسی دو سرعت مدل HY-1022D هانیانگ

شاسی جرثقیل دو شاسی دو سرعت مدل HY-1022D هانیانگ ..

شاسی جرثقیل شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026BBB هانیانگ

شاسی جرثقیل شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026BBB هانیانگ

شاسی جرثقیل شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026BBB هانیانگ ..

شاسی جرثقیل شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026DDD هانیانگ

شاسی جرثقیل شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026DDD هانیانگ

شاسی جرثقیل شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026DDD هانیانگ ..

شاسی جرثقیل هشت شاسی تک سرعت مدل HY-1028ABBB هانیانگ

شاسی جرثقیل هشت شاسی تک سرعت مدل HY-1028ABBB هانیانگ

شاسی جرثقیل هشت شاسی تک سرعت مدل HY-1028ABBB هانیانگ ..

شاسی جرثقیل هشت شاسی تک سرعت مدل HY-1028BBBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل هشت شاسی تک سرعت مدل HY-1028BBBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل هشت شاسی تک سرعت مدل HY-1028BBBBB هانیانگ هشت جهت تک سرعته ..

شاسی جرثقیل هشت شاسی دوسرعت مدل HY-1028ADDD هانیانگ

شاسی جرثقیل هشت شاسی دوسرعت مدل HY-1028ADDD هانیانگ

شاسی جرثقیل هشت شاسی دوسرعت مدل HY-1028ADDD هانیانگ هشت دکمه دوسرعته با خاموش و روشن ..

کنتاکت دوبل دو سرعته شاسی جرثقیل مدل HY-102D20 هانیانگ

کنتاکت دوبل دو سرعته شاسی جرثقیل مدل HY-102D20 هانیانگ

کنتاکت دوبل دو سرعته شاسی جرثقیل مدل HY-102D20 هانیانگ ..

قطر سنسور خازنی

نوع خروجی سنسور خازنی

کاربرد رکوردر

نوع مولتی پنل متر

نوع کنترلر دما

نوع تایمر

سایز شفت

ولتاژ تغذیه اینکودر

کاربرد میکروسوییچ

تماس با ما 021 - 33 95 61 00