یو پی اس 1000 ولت آمپر مدل SEL 1000 ساکو

یو پی اس 1000 ولت آمپر مدل SEL 1000 ساکو

قابلیت های UPSهای آفلاین سری SEL - کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری - سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی ..

یو پی اس 100 کیلو ولت آمپر مدل SPO 3100 ساکو

یو پی اس 100 کیلو ولت آمپر مدل SPO 3100 ساکو

یو پی اس 100 کیلو ولت آمپر مدل SPO 3100 ساکو ..

یو پی اس 100 کیلو ولت آمپر مدل STR 33100 ساکو

یو پی اس 100 کیلو ولت آمپر مدل STR 33100 ساکو

یو پی اس 100 کیلو ولت آمپر مدل STR 33100 ساکو ..

یو پی اس 1000 ولت آمپر مدل STR111_L ساکو

یو پی اس 1000 ولت آمپر مدل STR111_L ساکو

قابلیت های UPSهای آنلاین سری STR-11 - کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - سیستم فیلترینگ EMI/RFI - دامنه وسیع ولتاژ ورودی - بای پس ات ..

یو پی اس 120 کیلو ولت آمپر مدل SPO3120 ساکو

یو پی اس 120 کیلو ولت آمپر مدل SPO3120 ساکو

یو پی اس 120 کیلو ولت آمپر مدل SPO3120 ساکو ..

یو پی اس 120 کیلو ولت آمپر مدل STR33120 ساکو

یو پی اس 120 کیلو ولت آمپر مدل STR33120 ساکو

یو پی اس 120 کیلو ولت آمپر مدل STR33120 ساکو ..

یو پی اس 1200 ولت آمپر مدل SEL1200_L ساکو

یو پی اس 1200 ولت آمپر مدل SEL1200_L ساکو

قابلیت های UPSهای آفلاین سری SEL - کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری - سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی - سیستم فیلترینگ EMI/RFI ..

یو پی اس 15 کیلو ولت آمپر مدل SPO215 ساکو

یو پی اس 15 کیلو ولت آمپر مدل SPO215 ساکو

یو پی اس 15 کیلو ولت آمپر مدل SPO215 ساکو ..

یو پی اس 15 کیلو ولت آمپر مدل SRM_3115_L ساکو

یو پی اس 15 کیلو ولت آمپر مدل SRM_3115_L ساکو

 کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - ضریب توان ورودی بالا - دامنه وسیع ولتاژ ورودی - بای پس اتوماتیک و دستی - قابلیت راه ان ..

یو پی اس 15 کیلو ولت آمپر مدل STR 1115_L ساکو

یو پی اس 15 کیلو ولت آمپر مدل STR 1115_L ساکو

- کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - سیستم فیلترینگ EMI/RFI - دامنه وسیع ولتاژ ورودی - بای پس اتوماتیک - قابلیت راه اندازی بدون ..

یو پی اس 160 کیلو ولت آمپر مدل SPO 3160 ساکو

یو پی اس 160 کیلو ولت آمپر مدل SPO 3160 ساکو

یو پی اس 160 کیلو ولت آمپر مدل SPO 3160 ساکو ..

یو پی اس 160 کیلو ولت آمپر مدل STR 33160 ساکو

یو پی اس 160 کیلو ولت آمپر مدل STR 33160 ساکو

  یو پی اس 160 کیلو ولت آمپر مدل STR 33160 ساکو ..

یو پی اس 1600 ولت آمپر مدل SEL 1600_L ساکو

یو پی اس 1600 ولت آمپر مدل SEL 1600_L ساکو

- کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری - سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی - سیستم فیلترینگ EMI/RFI - قابلیت راه اندازی بدون برق شهر ..

یو پی اس 2 کیلو ولت آمپر مدل SLI 2000_L ساکو

یو پی اس 2 کیلو ولت آمپر مدل SLI 2000_L ساکو

- کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری - سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی - سیستم فیلترینگ EMI/RFI - قابلیت راه اندازی بدون برق شهر ..

یو پی اس 2 کیلو ولت آمپر مدل SRM 2000_L ساکو

یو پی اس 2 کیلو ولت آمپر مدل SRM 2000_L ساکو

- کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - ضریب توان ورودی بالا - دامنه وسیع ولتاژ ورودی - بای پس اتوماتیک - قابلیت راه اندازی بدو ..

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل STR 1110-L ساکو

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل STR 1110-L ساکو

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل STR 1110-L ساکو ..

یو پی اس 1 کیلو ولت آمپر مدل SLI 1000-L ساکو

یو پی اس 1 کیلو ولت آمپر مدل SLI 1000-L ساکو

قابلیت های UPSهای لاین اینتر اکتیو سری SLI - کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری - سیستم تثبیت کننده ولتاژ خ ..

یو پی اس 1 کیلو ولت آمپر مدل SRM 1000-L ساکو

یو پی اس 1 کیلو ولت آمپر مدل SRM 1000-L ساکو

قابلیت های UPSهای آنلاین سری SRM-11 - کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - ضریب توان ورودی بالا - دامن ..

یو پی اس 1 کیلو ولت آمپر مدل SRM-RM 1000-L ساکو

یو پی اس 1 کیلو ولت آمپر مدل SRM-RM 1000-L ساکو

قابلیت های UPSهای آنلاین سری SRM-RM - کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - ضریب توان ورودی بالا - دامن ..

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل SPO 210 ساکو

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل SPO 210 ساکو

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل SPO 210 ساکو ..

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل SRM 1110-L ساکو

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل SRM 1110-L ساکو

قابلیت های UPSهای آنلاین سری SRM-11 - کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - ضریب توان ورودی بالا - دامن ..

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل SRM-RM 10000-L ساکو

یو پی اس 10 کیلو ولت آمپر مدل SRM-RM 10000-L ساکو

قابلیت های UPSهای آنلاین سری 3U RackMount) SRM-RM) - کنترل هوشمند توسط سیستم DSP - ضریب توان ورودی بالا ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00