رله کنترل سطح مایعات مدل فلوتر میکرومکس کد محصول : 226

رله کنترل سطح مایعات مدل فلوتر میکرومکس کد محصول : 226

همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها به هم خورده است آشنا هستیم قبلاً این اختلال ها در مدارات بصورت کنتاکتور ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00